Overzicht oproepen van de PDPO III-maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de oproepen van de maatregelen van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III).

Disclaimer: onderstaande gegevens zijn voorwaardelijk / onder voorbehoud van wijzigingen

Overzicht deadlines indieningsperiodes van de PDPO III-maatregelen:

Volgende maatregelen werken niet met oproepen (continue indiening, al dan niet met toekenning in blokperiodes)

 • VLIF-maatregelen:

Sinds 5 januari 2015 verlopen alle VLIF steunaanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

 1. Voor de "investeringssteun op een land- en tuinbouwbedrijf" en "steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven" zijn er vier indienperiodes in 2018: 1 januari tot 31 maart, 1 april tot 30 juni, 1 juli tot 30 september en van 1 oktober tot 17 december.
 2. De indienperiodes voor de VLIF-maatregel "niet-productieve investeringen" zijn de indienperiodes: 1 december 2017 tot 28 februari 2017, 1 maart tot 31 mei, 1 juni tot 31 augustus, 1 september tot 30 november en 1 december tot 28 februari 2019.
 3. Overnamesteun voor jonge landbouwer: De indienperiodes voor "overnamesteun voor jonge landbouwers" zullen maximaal één maand duren. Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand. Uitzonderlijk in december zal deze op 17 december 2018 eindigen.
 4. "Projectsteun voor innovaties in de landbouw": Voor deze maatregel zal er niet continue een steunaanvraag kunnen ingediend worden. Volg de website voor eventuele oproepen.
 5. "Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten": hiervoor dient u de website te volgen.

Meer informatie vind je op de website van Departement Landbouw en Visserij.

 • KRATOS - Raad op maat voor land- en tuinbouwers

 De maatregel werd gelanceerd in februari 2016. In de zomer van 2016 werd een nieuwe overheidsopdracht gepubliceerd waarop adviesdiensten konden inschrijven om advies te verlenen in kader van KRATOS 2 (2017-2018). Voor KRATOS 2 kunnen landbouwers adviesaanvragen indienen vanaf de 2e helft van maart 2017 tot eind 2018.

 • Bebossing en herbebossing

Voor deze twee maatregelen zijn er jaarlijks twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april.

 

Indienperiodes 2018

Deadline indieningsperiode januari 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 31 januari (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 31 januari (12u)

Deadline indieningsperiode februari 2018:

 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Haspengouw: 14 februari (12u)
 • LEADER - indienen project voor PG Hageland+: 28 februari (12u)

Deadline indieningsperiode maart 2018:

 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 1 maart (12u)
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 1 maart (12u)
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 19 maart (12u)
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 19 maart (12u)

Deadline indieningsperiode april 2018:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 3 april
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 3 april
 • Inrichting in functie van Natura 2000: 30 april

Deadline indieningsperiode mei 2018:

 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (verplicht om een definitief project te kunnen indienen) - Antwerpen: 3 mei
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (verplicht om een definitief project te kunnen indienen) - Antwerpen: 3 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG MarkAante Kempen+ (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 3 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Oost (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 3 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Zuid (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 3 mei

Deadline indieningsperiode juni 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 29 juni (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 29 juni (12u)

Deadline indieningsperiode september 2018:

 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Haspengouw (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 10 september (12u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 21 september
 • EIP-Operationele Groepen: 28 september

 

Deadline indieningsperiode oktober 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Antwerpen: 1 oktober (13u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Antwerpen: 1 oktober (13u)
 • LEADER - PG MarkAante Kempen+ (finale indiening in het Plattelandsloket VLM): 1 oktober (13u)
 • LEADER - PG Kempen-Oost (finale indiening in het Plattelandsloket VLM): 1 oktober (13u)
 • LEADER - PG Kempen-Zuid (finale indiening in het Plattelandsloket VLM): 1 oktober (13u)

Deadline indieningsperiode november 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 9 november (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 9 november (12u)
 • Agromilieumaatregelen - landbouw: 30 november

 

Indienperiodes 2019

Deadline indieningsperiode januari 2019:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Hageland+: 31 januari (12u)

Deadline indieningsperiode maart 2019:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Limburg: 1 maart (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Limburg: 1 maart (12u)

Deadline indieningsperiode april 2019:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 1 april (12u)

 

 

Indienperiodes 2017

Deadline indieningsperiode januari 2017:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Haspengouw: 18 januari, 12:00

Deadline indieningsperiode februari 2017:

 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Maasland: 3 februari, 12:00
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 16 februari
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 16 februari
 • Niet-productieve investeringen: 28 februari

Deadline indieningsperiode maart 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 1 maart, 12:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 1 maart, 12:00
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Haspengouw: 24 maart
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Vlaams-Brabant: 27 maart, 16:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Vlaams-Brabant: 27 maart, 16:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 31 maart
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 31 maart

Deadline indieningsperiode april 2017:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 3 april, 12:00
 • LEADER - verplichte aanmelding projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 18 april, 12:00
 • LEADER - verplichte aanmelding projectfiche voor PG Vlaamse Ardennen: 18 april, 12:00
 • LEADER - verplichte aanmelding projectfiche voor PG Meetjesland: 18 april, 12:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 28 april
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 28 april

Deadline indieningsperiode mei 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (let wel: enkel aanmelding) - Oost-Vlaanderen: 2 mei
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (let wel: enkel aanmelding) - Oost-Vlaanderen: 2 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG MarkAante Kempen+: 2 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Oost: 2 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Zuid: 2 mei
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 10 mei

Deadline indieningsperiode juni 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 15 juni
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 15 juni
 • LEADER - oproep tot indiening projecten voor PG Hageland+ - exacte datum nog te bepalen

Deadline indieningsperiode augustus 2017:

Deadline indieningsperiode september 2017:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Haspengouw: 8 september
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 15 september
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 15 september (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 15 september (12u)

Deadline indieningsperiode oktober 2017:

 • Agromilieumaatregelen - beheerovereenkomsten: 1 oktober - zie ook de website van de Vlaamse Landmaatschappij voor meer informatie
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Vlaamse Ardennen: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Meetjesland: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Grensregio Waasland: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG MarkAante Kempen+: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Oost: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Zuid: 2 oktober, 12:00
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Hageland+: 16 oktober, 12:00 

Deadline indieningsperiode november 2017:

 • Agromilieumaatregelen - landbouw: indienen mogelijk tot en met 30 november