Debat "Jonge landbouwers / jeunes agriculteurs" - Agribex, 9 december 2011

Op 9 december 2011 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk in samenwerking met het Waals Ruraal Netwerk de laatste studiedag van 2011: “Debat jonge landbouwers”. Het debat kende een grote opkomst, maar liefst een 100-tal personen zakten af richting de landbouwbeurs Agribex in Brussel om deze studiedag bij te wonen. Vier beroepsorganisaties kwamen aan het woord, namelijk Groene Kring, FJA ( Fédération Wallonne de l’Agriculture), het ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs). Meer info over hun visies kunt u in het uitgebreid verslag (zie hieronder) nalezen. 

Het debat werd opgedeeld in drie onderverdelingen: Opleiding en vorming, samenwerking tussen landbouwers en als laatste thema “bedrijfsovername en installatie”.

Opleiding en vorming

We moeten blijven inzetten op vorming. De jonge landbouwers bezitten voldoende technische kennis, maar er is nog meer vorming nodig op gebied van financiële en het juridische aspect.

Samenwerking tussen landbouwers

De landbouwers zouden nog meer moeten samenwerken. Dit zowel naar de verkoop- als de aankoopzijde. Zo kunnen er onder andere betere prijzen worden afgedwongen als de landbouwers in groep hun producten aankopen. Dit blijkt echter wel niet altijd zo makkelijk te zijn in de praktijk.

Bedrijfsovername en installatie

Wanneer jongeren het bedrijf hebben overgenomen van hun ouders, is het belangrijk dat de “neuzen in dezelfde richting wijzen” en dat de jonge landbouwers genoeg tijd en ruimte krijgen om hun persoonlijke ideeën te verwezenlijken. Anderen drongen erop aan om productierechten zoals premies en quotarechten niet langer verhandelbaar te maken.

 

Bij de algemene conclusies noteren we dat er behoefte is aan marktsturing op korte termijn, maar ook dat er een grotere voorspelbaarheid nodig is. Het debat werd positief afgesloten door de deelnemers te wijzen op het feit dat de mens altijd energie en voeding nodig zal hebben, dus dat er sowieso een toekomst voor de landbouw is.

 

Meer info en links naar de filmpjes die op het debat werden afgespeeld kunt u in het uitgebreid verslag (.pdf 66.53 KB) tergvinden. Er is ook een artikel over deze studiedag verschenen in Vilt.

Dit is een link naar de foto's:  http://www2.vlaanderen.be/intraland/Images/fotoalbum/evenementen/2011/2011_12_9_studiedag_RN/studiedag_RN/