Infodag LEADER - Vlaams Ruraal Netwerk ; 02/10/2007

Op 2 oktober 2007 werd een info-dag Leader georganiseerd voor geïnteresseerden uit toekomstige Leadergebieden. Net tijdens de redactiefase van de nieuwe regionale ontwikkelingsplannen vond het Vlaams Ruraal Netwerk het belangrijk enkele eerdere “best practices” te tonen. De verhalen achter deze voorbeelden uit de voorbije Leader+-periode konden immers bij de voorbereiding van de nieuwe periode worden meegenomen.   

De dag startte met een uiteenzetting over de Vlaamse aanwezigheid in de Leader-programma’s. Over Leader I, II en Leader + kwam men tot Leader, dat als de vierde as in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPOII) is opgenomen. Daarna stelden vijf projectpromotoren (één uit elk Leader+-gebied) hun project voor en wezen ze op knelpunten en kansen die in de loop van het project naar voren waren gekomen. Tijdens het daaropvolgende paneldebat wisselden aanstuurders van de voorbije Leader+-groepen nuttige informatie uit. Op basis van evaluaties uitgevoerd bij de Leader+-groepen werden aanmerkingen en raadgevingen aan de nieuwe Leadergroepen meegegeven. Tot slot legden de verantwoordelijken van de beheersautoriteit Leader, provincies en het Vlaams Ruraal Netwerk uit voor welke taken er op hun beroep kon gedaan worden.

Tijdens de pauze had men de gelegenheid om de infostandjes van de vijf Leader+-gebieden te bezoeken. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om zowel de mensen van de Leader+ gebieden te ontmoeten en om hun werking te leren kennen via foto’s, brochures of posters.

Op het einde van de dag hadden de toekomstige Leadergroepen niet enkel veel informatie verzameld maar vooral veel mensen leren kennen. Wat een netwerk!

Vlaggen vooraan het auditorium

Het publiek in het auditorium

Spreekster voor het auditorium