Poolse PG in het Pajottenland, 26/06/2007

De Poolse Leader+groep Lublin, gelegen langs de grens met Oekraïne, bracht gedurende een viertal dagen bezoeken aan Leadergebieden in België, Duitsland en Nederland. Het twintig personen tellende Poolse gezelschap verbleef een halve dag in het Pajottenland en bezocht ook de Europese instellingen in Brussel. Ze hadden vooral interesse in projecten rond landbouw.

Volgens de Poolse begeleider Marek Galaj werkt in het oosten van Polen meer dan de helft van de bevolking in de landbouwsector. Pajottenland+ kreeg de vraag om enkele projecten rond landbouw voor te stellen. Het gezelschap streek neer op het Waterhof in Gaasbeek. De Polen toonden veel interesse voor de melkrobot. Hugo Vleugels, voorzitter van vzw Pajottenland+ en afgevaardigde van Landelijke Gilden, gaf er tekst en uitleg over de werking van Pajottenland+ en het project ‘Plattelandsbeleving’. Op het Waterhof hangt immers een educatiewand die via Leader+middelen werd gefinancierd.

Nadien werd in het Gooikse gehucht Paddenbroek het nieuwe plattelandspad voorgesteld. Aansluitend vertelde Tom Van Craenem, coördinator van de projecten ‘Agrarisch Landschapsbeheer’ en ‘Machinering’ over deze beide landbouwprojecten. Bij het agrarisch landschapsbeheer maaien landbouwers bermen of snoeien hagen langs trage wegen. Het Pajottenlands bezoek werd afgerond met een streekbuffet bij de nieuwe logiesaanbieder Het Hof van Petronilla.

© Jos Huwaert

Twee deelnemers met landkaart

Groep deelnemers bestuderen infobord over landbouw