Verslag "Samen sterk rond landschapswerk" - 27 oktober 2011

Veel landbouwers zetten zich in om natuur- en landschapsbeheer in te passen in hun bedrijfsvoering. Meestal gebeurt dit op individuele basis, maar steeds vaker slaan lokale landbouwers de handen in elkaar om zo extra kansen te creëren op vlak van efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid. In groep kan het beheer beter georganiseerd, opgevolgd en begeleid worden en ontstaat een aanspreekpunt voor samenwerking met tal van partners. Sedert 2009 zijn, onder impuls van het project ECO², in Vlaanderen zo reeds 9 ‘agrobeheergroepen’ opgericht, met nog tal van trajecten momenteel in ontwikkeling.

Hier wou het Vlaams Ruraal Netwerk meer te weten over komen en daarom trok het op 27 oktober 2011 richting Noorderkempen. Deze studiedag gebeurde in samenwerking met de agrobeheergroepen.

Eerst brachten we een bezoek aan de ABG Brechtse Heide. Bij de aankomst werd ons een lekkere warme kop chocomelk aangeboden. Ondertussen kregen we meer uitleg over de ABG. Bij het landbouwbedrijf van Jef Hofmans deed men aan het beheer van beschermd landschap, dit aan de hand van onderhoud van houtkanten en poelen. Dit doen ze in samenwerking met het regionaal landschap. Eric Goossens, voorzitter ABG) en Leen Gielis (coördinator RLvK) lichtten elk op hun beurt de activiteiten toe.

 

Het tweede bezoek was een aantal kilometer verder in Wuustwezel. Wuustwezel is een typische landbouwgemeente. Veel landbouwbedrijven hebben grachten langs hun percelen lopen. Om ook in drogere periodes water voor de planten beschikbaar te hebben, wordt het water in deze grachten opgehouden d.m.v. stuwtjes. In de jaren ’90 werd een Interreg-project opgestart waarbij landbouwers op hun perceelsgrachten een stuw konden laten plaatsen. Ze konden daarmee zelf het waterpeil beheren. Sindsdien waren een aantal stuwen aan herstelling en onderhoud toe.

De gemeente kwam op het idee om het project nieuw leven in te blazen. Samen met VLM en Boerenbond zijn de landbouwers terug gecontacteerd. Een 15-tal landbouwers met in totaal 22 stuwen doen mee aan dit project. Naast het ophouden van water is er een bijkomend voordeel. Het water wordt vertraagd afgevoerd, wat de kans op wateroverlast in stroomafwaartse gebieden vermindert. Bovendien is er daardoor meer infiltratie van water in de bodem. De sprekers hier waren Jos Vermeiren (voorzitter ABG) en Karel Breugelmans (schepen van landbouw).

 

Tijdens de middagpauze lichtte Wico Dieleman, projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, de werking van de Nederlandse Agrarische Natuurverenigingen (ANV) toe. Daarna deed Sven Defrijn van ECO² en projectleider ABG ook een kleine uiteenzetting over de Vlaamse agrobeheergroepen, met hun historiek en de kansen en knelpunten.

 

In de namiddag zijn we gaan “gluren bij de buren”. In de Nederlandse gemeente Rucphen kregen we een algemene toelichting over de ANV Rucphen. Ook kregen we wat meer info rond het afsluiten van beheerovereenkomsten vanuit het stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten (Stika). Hierna werden we ook meegenomen voor een klein wandeltochtje om de praktijk (bijvoorbeeld grasrand met bloemen) te zien.

 

Alle info en presentaties vindt u hieronder terug: