Studiedag 2: Op naar een duurzaam Vlaams platteland, 17/06/2009

Voormiddag: excursie

Ons eerste bezoek vond plaats bij de melkveehouder Benny Van Nevel. Hij was één van de tien melkveebedrijven uit het Brugse Ommeland die meewerkte mee aan het Leader+ project ‘Sterk met melk’. In dit project werd de duurzaamheidster uitgetest op zijn bedrijf. Volgende thema’s werden bestudeerd: watergebruik, energiegebruik, bodem-plant-diersysteem, dierenwelzijn, landschapsbeheer, arbeidsefficiëntie, productiviteit en rendabiliteit. De deelnemende bedrijven kregen een score voor elk criterium dat dan vergeleken werd met de andere bedrijven. Zo kon elk boer uitmaken wat de negatieve en positieve punten op het bedrijf waren.

Tijdens de rondleiding legde Benny Van Nevel uit hoe hij door deelname aan het project meer bewust omging met energie- en watergebruik. Bij de verbouwing van de melkstal werd dan ook geopteerd voor een arbeidsefficiënt melksysteem. Verder was de ligruimte van de koeien aangepast zodat ook het dierenwelzijn verbeterde. De samenkomsten met de melkveehouders in kader van het project waren ondertussen al afgelopen maar de boeren wisten elkaar nog steeds te vinden en winnen nog regelmatig advies bij elkaar in. Het project resulteerde dus niet enkel in voordelen voor de bedrijfsvoering maar verbeterde ook de band tussen boeren in de streek.

Daarna gingen we verder naar hof dhaezenburg. Daar maakten we dadelijk gebruik van de ontvangstruimte die gerealiseerd werd dankzij het Leader+ project. Bij een kopje koffie lichtte de boerin des huizes toe hoe ze samen met haar echtgenoot het melkveebedrijf runde en hoe ze geleidelijk overgestapt is naar ‘verbreding’ op het bedrijf. Ze hebben ook deelgenomen aan het  Interreg lll-project “Duurzame bedrijfsvoering”. In dit project werd onder andere gewerkt rond een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en dierenvoeding, maar ook rond arbeidsorganisatie, energieverbruik, waterverbruik en dergelijke meer. Op het bedrijf trof men economische, ecologische en sociale duurzaamheid aan. Ecologische duurzaamheid werd aangetoond door de aanwezigheid van de houtpelletkachel en door het feit dat een landschapsbedrijfsplan opgesteld werd. Economische duurzaamheid werd reeds een 10-tal jaar geleden geïntroduceerd op het bedrijf door naast de ‘gewone’ bedrijfsvoering ook voor verbreding te kiezen zoals hoevetoerisme, ontvangst van groepen en zorgboerderijen. De motivatie om als zorgboer op te treden haal je uit de tevredenheid van de gasten die in kader van deze sociale vorm van duurzaamheid op het bedrijf verblijven. Verder maakt het bedrijf  ook deel uit van een netwerk bezoekboerderijen. Door daarvoor te kiezen helpen ze het imago van de landbouw te verbeteren en komen zij zelf ook in contact met meerdere mensen. Tot slot bezochten we de melkcarrousel. Door de installatie hiervan werd de arbeidsefficiëntie verhoogd zodat er meer tijd vrijkwam voor al de nevenactiviteiten op het bedrijf.

Op beide bedrijven werd duidelijk geïllustreerd hoe de melkveehouder aandacht besteed aan alle aspecten die met duurzaamheid te maken hebben en dat economische duurzaamheid altijd samen gaat met sociale en ecologische duurzaamheid. Een rendabel bedrijf zal enkel blijven bestaan wanneer dit gerund wordt door sociaal geëngageerde mensen met hart voor de natuur.

Namiddag: workshop