Studiedag Leader in Vlaanderen 2007-2013

Op 22 april 2008 vond in het Vlaams Parlement de eerste studiedag van het Vlaams Ruraal Netwerk plaats. Onder de noemer "Leader in Vlaanderen 2007-2013" werd de dag volledig opgehangen aan "networking" en het informeren van de tien Vlaamse Leadergroepen. De datum bleek perfect gekozen: enkele dagen eerder, op 18 april 2008, kregen de nieuwe Leadergebieden groen licht van de Vlaamse Regering.

Het programma (.pdf 304.46 KB) zat overvol maar de vele sprekers bleven het publiek boeien. Na een inleiding door Johan Verstrynge, afdelingshoofd van Duurzame Landbouwontwikkeling, nam Nele Vanslembrouck het woord om de plaats van de Leaderwerking binnen het PDPO II en het Vlaams Ruraal Netwerk toe te lichten (Presentatie Nele Vanslembrouck (.ppt 917.5 KB) ).

Daarna was het de beurt aan de Leadergebieden zelf. De tien Plaatselijke Groepen stelden zichzelf, hun gebied en hun werking kort voor. Hun presentaties vindt u in willekeurige volgorde hier terug:

Nadat alle tien Leadergebieden aan het woord waren geweest, stelde het Vlaams Ruraal Netwerk de kaart met de tien Vlaamse Leadergroepen officieel voor.

Na een smakelijke lunch kregen de aanwezigen heel wat "tips and tricks" van ervaringsdeskundigen Jos Huwaert (Tips voor een PG-coördinator (Jos Huwaert) (.ppt 1.32 MB)) en Bart Van Herck (Van ontwikkelingsplan naar succes (Bart van Herck) (.ppt 2.51 MB) )mee. Daarna kregen vertegenwoordigers van de Europese Commissie het woord. Waar Jean-Michel Courades (DG AGRI & RD) ons informeerde over de structuren van de op te richten Europees koepelnetwerk voor Plattelandsontwikkeling (.ppt 518 KB) vertelde Martin Law (Martin Law, Team Leader Contact Point Leader+) ons meer over samenwerkingsmodaliteiten en -resultaten (.ppt 518 KB) in de voorgaande Leader+-periode. Joris Relaes, kabinetschef van Minister-President Kris Peeters, sloot deze leerrijke en informatie dag af.

Enkele sfeerbeelden:

Groepjes mensen die deelnemen aan de studiedag Leader in Vlaanderen

Deelnemers voor projectiescherm

Spreker op de studiedag Leader in Vlaanderen

Spreker op de studiedag Leader in Vlaanderen