Studiedag Paarden op het Platteland , 2/10/2008

Op 2 oktober 2008 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk een informatiemoment rond het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013. Hiermee richtten we ons enerzijds op de Vlaamse paardensector en anderzijds op de diverse Vlaamse beleidsniveaus. Door hen samen te brengen wilden we beide partijen met elkaar in contact brengen en informeren over de mogelijkheden die het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 hen kan bieden.

Meer dan honderd personen reageerden op de uitnodiging voor de studiedag (.pdf 846.15 KB) . Het programma zat dan ook overvol: na een verwelkoming en inleiding door Norbert Vettenburg lichtte Patricia De Clercq de aanwezigen in over de grote lijnen van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (.pdf 334.98 KB) .
Evelyne Goemaere (Vlaamse Landmaatschappij) ging dieper in op de beheersovereenkomsten (.pdf 2.28 MB) en Johan De Schryver vertelde de aanwezigen meer over de mogelijkheden van VLIF-steun (.pdf 58.65 KB) .
Niet enkel landbouwers maar alle aanwezigen konden zich vinden in de "best practice" die Mies Meeus voorstelde: in de voorgaande programmaperiode werd in Kasterlee met een gelijkaardige steun voor plattelandsontwikkeling een ruiterpad (.pdf 1.22 MB) uitgewerkt. Tot slot rondde Joris Relaes de dag af.

Verslag studienamiddag (.pdf 24.65 KB)