Studiedag Samenwerking en PDPO II, 17/06/2008

"...binnen het Vlaams Plattelandsprogramma de kracht van samenwerking ontdekken als grootste gemene deler en aangrijpen als kleinste gemeen veelvoud in de verdere werking..."

Waarom werken plattelandsactoren samen? Heeft dit vooral financiële redenen of wil men voornamelijk een groter publiek bereiken? Hoe kiest men de partners uit? Welke extra krachten brengt de samenwerking met zich mee en welke zwaktes komen hierdoor extra in beeld?

 

Via de confrontatie met praktijkvoorbeelden op een studiedag (17 juni 2008, Provinciehuis Leuven) hoopt het Vlaams Ruraal Netwerk het debat rond samenwerking op het platteland een nieuw elan te geven. In het Vlaamse Plattelandsprogramma 2007-2013 (PDPO II) is immers ruimte voorzien voor dergelijke projecten. Plattelandsactoren die verder willen kijken dan hun eigen product en regio krijgen verschillende kansen aangereikt om een succesverhaal uit de grond te stampen. Maar het kan geen kwaad op voorhand na te denken over de mogelijkheden en beperkingen van dergelijke samenwerkingsprojecten.

 

Dat samenwerking op het Vlaamse platteland een hot item is, bleek uit de presentaties die op de studiedag aan bod kwamen. Waar tijdens de ochtendsessie diverse projecten deskundig werden toegelicht, werd in de middagsessies een aanzet tot discussie gegeven. Alle informatie kunt u hieronder terugvinden.

Enkele sfeerbeelden:

Spreker tijdens studiedag Samenwerking

Publiek luistert naar spreker tijdens studiedag Samenwerking

Publiek luistert naar spreker tijdens studiedag Samenwerking