Studiedag (V)LIF, 9/01/2009

Op 9 januari 2009 richtte het Vlaams Ruraal Netwerk de spotlights van de landbouwbeurs Agriflanders op het (Vlaams) Landbouwinvesteringsfonds. Deze datum en het onderwerp van de studiedag waren niet lukraak gekozen: in 2009 is het 125 jaar geleden dat een landbouwadministratie het leven zag. Sindsdien konden de land- en tuinbouwers beroep doen op kredietverlening van de overheid (vanaf 1961 via het Landbouwinvesteringsfonds – LIF – na 1993 via het Vlaams landbouwinvesteringsfonds – VLIF).

Doorheen deze lange geschiedenis vormde deze kredietverlening een flexibel instrument om in te spelen op nieuwe uitdagingen. Nu nog is dit dé voornaamste maatregel in het huidige, door de Europese Unie gecofinancierde, programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO II).

Op de studiedag “Het Landbouwinvesteringsfonds: ten dienste van land- en tuinbouw” haalden diverse sprekers uit de Vlaamse land- en tuinbouwsector en uit de Vlaamse en Europese administratie de verwezenlijkingen en de voor- en nadelen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan. Hierbij werd niet alleen het verleden onder de loep genomen, maar ook aan de toekomst gedacht. Terzelfdertijd werd de publicatie “De zichtbare hand aan de ploeg…” (te verkrijgen via het Bestelloket) aan het grote publiek voorgesteld.

Deze gelegenheid werd ook aangegrepen om afscheid te nemen van ir. Gilbert Van den Bremt, tot eind 2008 hoofd van de afdeling Structuur en Investeringen (Agentschap voor Landbouw en Visserij) die instaat voor de goede werking van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Zijn jarenlange opgebouwde expertise vormde dan ook de rode draad doorheen het panelgesprek.

Onder de deskundige leiding van moderator Jacques van Outryve leidde prof. dr. Yves Segers het gesprek in met een kort overzicht van de geschiedenis van het Landbouwinvesteringsfonds. Daarna legde Gilbert Van den Bremt de belangrijkste verordeningen in het landbouwstructuurbeleid uit.  Joël Vandamme ging in op de evolutie in de Europese lidstaten. Piet Vanthemsche was de ideale gesprekspartner om in te gaan op de Vlaamse situatie. Met Claire Bosch kwam ook de agrovoedingssector in Vlaanderen aan het woord. Lucas van Dessel tenslotte verwoordde de gevoelens van de jonge Vlaamse land- en tuinbouwers.

Het panelgesprek werd opgefleurd door de vertoning van enkele korte (animatie-)filmpjes die de evolutie van de Vlaamse land- en tuinbouw in de laatste eeuw perfect illustreerden.

Nadat Gilbert Van den Bremt nog een kort afscheidswoord had uitgesproken, sloot Joris Relaes de studiedag af.

Artikel over de studiedag, verschenen in Boer&Tuinder (.pdf 65.87 KB)