Verslag consultatiedag ‘Platteland na 2013: waar zetten we op in?’ – 7 februari 2012

Met het oog op het nieuwe programma voor plattelandsontwikkeling, dat voor zeven jaar ingaat vanaf 2014, heeft het Vlaams Ruraal Netwerk alle plattelandsactoren bijeen geroepen op 7 februari in Brussel. De bedoeling van deze dag was om te kijken of de zes prioriteiten voor het toekomstig plattelandsprogramma die door de Europese Commissie naar voor worden geschoven, ook prioriteiten zijn voor Vlaanderen.

Dhr. Jules Van Liefferinge, Secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, heette alle deelnemers van harte welkom. Hij gaf aan dat met deze consultatiedag de voorbereiding van het volgend Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt afgetrapt, en dit op basis van de voorstellen van de Europese Commissaris voor Landbouw Ҫiolos. Na een kort overzicht van de verschillende delen van de dag, wenste Dhr. Van Liefferinge alle deelnemers veel succes en riep hij hen op om samen de dag te doen slagen.

Vervolgens nam Nele Vanslembrouck, coördinator van het Vlaams Ruraal Netwerk, het woord. Zij stelde de zes prioriteiten van de Europese Commissie aan de deelnemers voor, en schetste de ruimere context waarbinnen deze prioriteiten kaderen. De volledige presentatie vind je hier: Presentatie consultatiedag 07-02-2012.pdf (.pdf 443.16 KB)

 

Na de theorie was het de beurt aan de deelnemers zelf om de Vlaamse realiteit onder de loep te nemen. Er werden twaalf groepen gevormd, die nogmaals onderverdeeld werden in subgroepjes. In deze kleine groepjes werd telkens gekeken per sub-prioriteit of beleid hierrond ontwikkelen relevant is voor Vlaanderen. De volgende stap was het waarderen van elke sub-prioriteit. Hiervoor kreeg elk groepje 20 fiches, die elk 50 euro vertegenwoordigden. Dit leidde tot heel wat discussie, maar uiteindelijk werd in elk groepje een definitieve vastlegging van het budget bereikt en werden de belangrijkste argumenten voor deze besteding aangegeven. Dit werd dan gepresenteerd aan de andere subgroepjes.

Na de lunch werden 2 groepen per prioriteit gevormd. De deelnemers gaven aan welke maatregelen en acties zouden kunnen genomen worden bij deze prioriteit, waarna een stemming volgde. De twee maatregelen met de meeste stemmen werden verder uitgewerkt. Ook hier was er wel wat discussie binnen de groepen, maar vaak leidde dit tot originele en concrete ideeën. Deze ronde werd twee keer gehouden, zodat alle deelnemers maatregelen mee konden uitdenken bij twee prioriteiten.

Na deze twee sessies keerden alle groepjes terug naar de plenaire zaal. Aan de deelnemers werd hun mening van de dag gevraagd. De meest gehoorde commentaren waren dat men met een tevreden gevoel naar huis ging, maar dat de dag te kort was om echt tot concrete ideeën te komen. Een bezorgdheid die de meeste deelnemers aangaven was de vraag wat er hierna met de resultaten zal gebeuren.

In het slotwoord gaf Mevr. Patricia De Clercq, woordvoerder van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij, een antwoord op deze vraag. Zij vertelde de deelnemers dat het Vlaams Ruraal Netwerk een rapport zal maken met de resultaten van deze dag. Dit rapport zal er komen op basis van de verslagen die de rapporteurs per werkgroep opmaken. Deze verslagen zullen vervolgens samen worden gegoten tot één geheel. Dit rapport zal wijd worden verspreid en onder andere op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk te raadplegen zijn. Bij de opmaak van het PDPO III-programma zal waar mogelijk rekening worden gehouden met de ideeën en resultaten van dit rapport. Tot slot dankte Mevr. De Clercq alle aanwezigen, en werd iedereen uitgenodigd op een welverdiende receptie.

Het was een vruchtbare dag, waar tijdens de receptie op geklonken werd.

Foto's van deze consultatiedag kunt u hier (externe link) raadplegen.