Verslag excursie ‘Jonge landbouwers: realiteit van vandaag, uitdaging van morgen’ - 30 oktober 2012

Op 30 oktober organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk samen met het Waals Ruraal Netwerk een excursie voor jonge landbouwers. In totaal stonden vier bedrijfsbezoeken op het programma. Al deze bedrijven worden geleid door jonge landbouwers, al dan niet samen met hun vader. De bedoeling van deze excursie was te horen hoe de bedrijven werken en hoe de overnames zijn gebeurd, met aandacht voor de positieve en negatieve aspecten.

Het eerste bedrijf dat werd bezocht, was het bedrijf van Dieudonné Kesenne in Hollogne-sur-Geer. Hij heeft een melkveebedrijf met 65 melkkoeien op een totale oppervlakte van 38 ha. Dieudonné teelt zoveel mogelijk voeders zelf, en beredeneert zijn investeringen sterk. Hierbij probeert hij zoveel mogelijk zaken zelf te doen, waardoor de kosten voor investeringen een pak lager uitvallen.

Van Hollogne-sur-Geer werd koers gezet naar Ayeneux. Op het bedrijf van Benoît en Denis Duysens worden 200 schapen en 120 geiten gehouden voor melkproductie en 40 zoogkoeien van het ras Blondes d’aquitaines. In totaal hebben zij 50 à 55 ha in gebruik. Op het bedrijf maken ze kazen van koeien-, geiten- en schapenmelk. Deze kazen konden de deelnemers ook zelf proeven tijdens de lunch.

Na de middagpauze bracht de groep een bezoek aan de hoeve van de familie Avermaete. Hier staat de vader samen met zijn twee zonen aan het roer. Samen baten zij een akkerbouw- en fruitbedrijf uit. Ze telen o.a. suikerbieten, uien, wortelen en peren. Maar aardappelen vormen hier de grootste teelt, met zo’n 200 ha. Ongeveer de helft van de aardappelen verhandelen ze via contracten. De familie Avermaete vindt dit een goede manier van werken, omdat ze voor dat deel van de oogst al zeker afzet hebben tegen een vooraf bepaalde prijs. Het ene jaar is dit in het voordeel van de landbouwer, het andere jaar in het voordeel van de aankopers.

De laatste halte van de dag was het bedrijf van de familie Buydens. Ook hier werken de vader en zijn twee zonen samen. Zij kweken 600 à 650 vleesrunderen op een totale oppervlakte van 165 ha. Zij zijn, tegen alle adviezen in, zelf op zoek gegaan naar goede kruisingen met het Belgische witblauwe ras, wat tot mooie resultaten leidt. De bedrijfsleiders legden er ook de nadruk op dat een goede begeleiding en goed advies heel belangrijk zijn bij een overname.

Met de verhalen van deze inspirerende landbouwers en de vele goede raad in ons achterhoofd trokken we terug huiswaarts. Het was opnieuw een heel boeiende dag!

Meer info:

Van deze excursie is er ook een video gemaakt. Via deze link wordt u doorverwezen naar de video.