Verslag info-moment Mid Term Evaluatie voor Leader, 27 april 2010

Evalueren... Een woord dat de laatste maanden steeds meer aan kracht heeft gewonnen. Medio 2010 is het dan ook tijd voor de zogeheten “Mid Term Evaluation” van het Europees Plattelandsontwikkelingsbeleid. Tijd om stil te staan bij wat er sinds de start van het programma, in 2007, al allemaal is gebeurd.  
In Vlaanderen wordt deze evaluatie uitgevoerd door Idea Consult, in nauwe samenwerking met de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij dat instaat voor de continue opvolging van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2010 (PDPO II).

Een vergadering van de Leadercoördinatoren met de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Ruraal Netwerk was dan ook dé perfecte gelegenheid om wat meer uitleg te krijgen over deze evaluatie en over wat van de Leadercoördinatoren verwacht wordt.

Ellen Maertens van de Afdeling Monitoring en Studie (Departement Landbouw en Visserij) lichtte de aanwezigen in over het Gemeenschappelijk Toezicht) en Evaluatiekader, het verschil tussen monitoring en evaluatie en alle indicatoren (baseline, input, output, resultaat en impact) die hierbij worden gemeten. Alhoewel dit voor sommigen een opfrissing van verworven kennis was, bleek dat dit overzicht nuttig was om een duidelijk beeld te krijgen van het nut van evaluatie en monitoring en van hetgeen Europa en Vlaanderen wensen te meten.

Presentatie Ellen Maertens (.pdf 323.81 KB)

Bart Van Herck (Idea Consult) stelde de Vlaamse aanpak van de Mid-Term Evaluatie voor. Niet minder dan honderd vragen waar Europa een antwoord op wil werden aangevuld met drie elementen waar de Vlaamse overheid een beter zicht op wil krijgen (nl. voortgang en coherentie, impact en efficiëntie). Dit resulteerde in een groot aantal indicatoren en subvragen waar onder andere de Leadercoördinatoren op dienen te antwoorden.
Na het overlopen van de verschillende vragen spraken de Leadercoördinatoren en Idea Consult af om voor eind juni 2010 informatie uit de circa zestig Leaderprojecten die tegen dan afgerond zullen zijn, te verwerken. Tijdens een workshop begin september wordt de verzamelde informatie besproken en “individueel gescoord”.

Presentatie Bart Van Herck (.pdf 140.07 KB)