Verslag prijsuitreiking Prima Plattelandsproject 2013 - 7 november 2013

7 november 2013, een dag waar het Vlaams Ruraal Netwerk en vele anderen naar uitkeken….

Toen vond namelijk de prijsuitreiking van de wedstrijd Prima Plattelandsproject plaats, maar ook het fotoboek werd er voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek! Dit grote evenement ging door in Hotel Crowne Plaza in Brussel.

In 2010 organiseerden we voor het eerst deze wedstrijd. 35 landbouwers of organisaties dienden toen hun kandidatuur in. Voor de editie van 2013 meldden maar liefst 57 personen/organisaties zich aan. Hiervan werden uiteindelijk 51 kandidaturen weerhouden, verdeeld onder de drie duurzaamheidsthema’s. Alle kandidaturen werden beoordeeld door  een provinciale jury, waarna ze voor een laatste keer werden gescreend door de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid. Hierna werden ze in een brochure gegoten en kon het brede publiek online stemmen op zijn of haar favoriet(en) tot 15 september 2013. De prijsuitreiking was dus hét moment waarop de drie winnaars van de wedstrijd werden gelauwerd.

Maar de prijsuitreiking was niet het enige onderwerp van de dag. Met deze dag wilden we de aanwezigen onder andere ook informeren over de realisaties binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (PDPO II) en een stand van zaken meegeven. Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, nam hierbij het woord. Hij gaf een overzicht van hoe PDPO II tot stand is gekomen en is geëvolueerd doorheen de ganse periode. We kwamen er onder andere te weten dat we goed op schema zijn en dat er midden oktober 2013 ongeveer 204 miljoen euro van het regulier ELFPO-budget (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) besteed is. Meer informatie vindt u onderaan dit verslag bij de bijlagen.

Hierna stelden we met trots ons fotoboek voor. In dit fotoboek hebben we alle maatregelen binnen PDPO II in beeld gebracht. Per maatregel werden een drietal foto’s genomen door een professionele fotograaf, die daarna gebundeld werden in dit mooie salonboek. Bij dit fotoboek werd er uitdrukkelijk gekozen voor zo weinig mogelijk tekst en simpelweg de beelden te laten spreken…

En dan was het eindelijk zover, het moment waar iedereen zat op te wachten: de prijsuitreiking!

Binnen elk van de drie thema’s waren er vijf genomineerden. Eén van die vijf zou dus telkens als winnaar uit de bus komen.

Binnen het eerste thema “Duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau” won het project “Plant van Hier, Platteland van Hier”. In het tweede thema “duurzaam beheer van de open ruimte” liep het Leaderproject “Landbouw en landschapszorg hand in hand in de kolonies” met de prijzen weg. Het derde winnende project was “De Brechtse heide de moeite waard!”. Deze projecten kregen een geëmailleerd plakkaat om op te hangen met een vermelding als winnaar van de wedstrijd én een geldprijs om te besteden aan kennisuitwisseling.

Indien u als lezer nog alle genomineerde projecten eens wil bekijken kan dit gerust door de brochure aan te vragen (via mail) of te downloaden op onze website. Deze brochure wordt ook vertaald naar het Engels en zullen later verspreid worden binnen gans Europa.

Als toetje hadden we nog een presentatie over de toekomst, namelijk PDPO III. Patricia De Clercq, woordvoerder en afdelingshoofd binnen het Departement Landbouw en Visserij, schetste onder andere het kader en gaf een overzicht van de voorbereidingen die reeds gebeurd zijn voor de volgende programmaperiode. Ook de verschillende doelstellingen en de volgende stappen die ondernomen zullen worden, werden uit de doeken gedaan.

Dit evenement werd beëindigd met een receptie. Daar konden de aanwezigen nog gezellig napraten bij een hapje en een drankje, maar ook genieten van de foto’s van een fotowedstrijd van het European Network for Rural Development.

Meer info:

Presentaties:

 

Foto's: