Verslag studiedag ‘Sociaal-economische samenwerking’ - 14 juni 2012

Op 14 juni verzamelden de deelnemers van de studiedag rond sociaal-economische samenwerking  in het station van Zottegem. Daar werd het Fietspunt van Groep INTRO bezocht. Eén van de medewerkers stond ons te woord. Hij vertelde ons dat het Fietspunt zeer succesvol is. De fietspuntmedewerkers verzorgen het toezicht op en onderhoud van de fietsenstallingen aan het station. Fietsgebruikers kunnen er terecht voor fietsverhuur en kleine herstellingen volgens het thuiskomprincipe (’s ochtends je fiets afleveren en, indien mogelijk, ’s avonds terug komen oppikken). Zo stellen zij ook een aantal Blue-bikes (eigendom van de NMBS holding) ter beschikking. Toch kennen vele mensen nog steeds het Fietspunt en haar werking niet, dus is er wel degelijk nog veel groeipotentieel!

Daarna werd een bezoek gebracht aan woon- en zorgcentrum ‘Huize Roborst’ te Zwalm. De Leaderprojecten ‘Thuiszorgondersteunende service met seniorenrestaurant en facilitaire dienstverlening’ en ‘Natuurbeleving met ouderen op het platteland’ werden er voorgesteld. In het seniorenrestaurant kunnen senioren van 60 jaar of ouder iedere werkdag terecht voor een maaltijd tegen een democratische prijs. Zo hoeven ze niet zelf thuis in te staan voor een warme maaltijd, en kunnen ze gezellig met andere senioren eten. De zorgvriendelijke badkamers staan in de voormiddag ten dienste van de bewoners en de verzorgers van Huize Roborst. In de namiddag kan deze accommodatie gebruikt worden om zorgbehoevenden die in Zwalm wonen te behandelen. Met het project ‘Natuurbeleving met ouderen op het platteland’ werd de tuin achter het rusthuis heraangelegd tot een belevingstuin. De bewoners kunnen er nu genieten van de rust en de natuur. De herinneringen en verhalen die tijdens de natuurbelevingsactiviteiten naar boven komen, worden opgetekend en komen in een bundel. Een uitgebreide voorstelling van deze projecten kan u vinden in deze presentaties:

De volgende halte was ‘Grijkoort’ in Ronse. Dit centrum omvat een aantal opleidings- en tewerkstellingsprojecten, gesitueerd binnen vijf hoofdactiviteiten: ‘groenbeheer’, ‘strijk’, ‘restaurant’, ‘renovatie’ en ‘sociale kruidenier’. Binnen de groensector kan beroep gedaan worden op Grijkoort voor tuin-, park- en plantsoenonderhoud, bos- en natuurbeheer en landschapszorg. In restaurant De Pepermolen kan iedereen aanschuiven aan tafel. Mensen met een bescheiden inkomen kunnen in aanmerking komen voor een verminderd tarief. Het restaurant verzorgt daarnaast ook een traiteurdienst, en catering bij recepties, opendeurdagen en allerlei andere evenementen. De renovatiewerken die Grijkoort uitvoert zijn onder andere afbraak, ruwbouw, sanitair, elektriciteit, vloeren, betegeling, schrijnwerk en binnenhuisdecoratie. Het project sociale kruidenier dat in juni 2012 van start gaat, komt in de plaats van de voedselbank. De sociale kruidenier is een winkel waar mensen voedsel en andere producten kunnen aankopen aan een voordelig tarief. Om al deze activiteiten uit te voeren richt Grijkoort zich naar personen die gemotiveerd zijn om te werken, maar die omwille van verschillende redenen een tijd werkloos zijn. Werkzoekenden kunnen binnen Grijkoort een zeer ruim aanbod vinden. Ze kunnen zowel een opleiding volgen als binnen een bepaald contract tewerkgesteld worden. Iedere klant kan een beroep doen op het professioneel uitgebouwd aanbod van Grijkoort, en ondersteunt hiermee sociale tewerkstelling in de regio.

Na de lunch in Ronse trok de groep richting Zingem voor een bezoek aan zorgboerderij ‘De Valleihoeve’. Hier krijgen jongeren vanaf 12 jaar de mogelijkheid om tot rust te komen. Dit betekent dat ze een halve dag of een volledige dag per week op het bedrijf zijn. Het project kan één trimester, een half jaar of een volledig schooljaar in beslag nemen. Jongeren helpen steeds samen met de zorgboer of zorgboerin mee. Na afloop van het project is het de bedoeling om terug mee de lessen te volgen met de klas. Per dag dat er een jongere op het bedrijf aanwezig is, krijgt de zorgboer een financiële vergoeding. Deze is echter heel beperkt, waardoor het financiële zeker geen reden of motivatie is om te starten met een zorgboerderij. De motivatie van zorgboeren is vooral sociaal van aard. Deze zorgboer en zorgboerin willen jongeren de kans geven om de dingen op een rijtje te zetten, en later de draad terug op te nemen. Op het bedrijf worden de eigen producten verwerkt en is een hoevewinkel gemaakt waar melk, melkproducten, groenten en fruit kunnen gekocht worden. Ook werd de oude schuur omgebouwd tot smulschuur met een buitenterras. De mensen kunnen er  valleigolf spelen en scooters huren. Genoeg werk voor de boer en de boerin dus, maar toch vinden ze het belangrijk om ook tijd en aandacht te geven aan jongeren die nood hebben aan rust en reflectie.

De laatste halte was het biologisch-dynamische groentebedrijf ‘De Zonnekouter’ in Machelen a/d Leie. De bedrijfsleider stelde er het project ‘De Vroente’ voor. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van drie kleinschalige Oost-Vlaamse bioboeren, gericht op rechtstreekse streekgebonden verkoop. Naast De Zonnekouter maken ook Ourobouros uit Zwalm en De Kollebloem uit Herzele deel uit van De Vroente. De drijfveren achter dit project zijn ten eerste het zoeken naar nieuwe duurzame economische modellen, en ten tweede zin in samenwerken. De basisprincipes bij De Vroente zijn: gezamenlijke vermarkting vanuit solidariteit; samen werken met respect voor ieders eigenheid; holistische bedrijfsvoering; open en eerlijke communicatie binnen de groep; respecteren van de gemaakte afspraken; naast het economische luik ook samen werken rond bedrijfsontwikkeling, verdieping, groei. Concreet bouwt elk zijn eigen verkoopsysteem uit, stellen de drie bedrijven jaarlijks een gezamenlijk teeltplan op, organiseren ze onderling transport, en bouwen ze een gemeenschappelijk website uit. Belangrijk hierbij is dat elke boer zijn goesting doet. Er worden meteen ook richtprijzen bepaald, zodat er een eerlijke prijs is voor zowel de boer als voor de consument. In de loop van het jaar koopt de ene boer dan producten van de anderen, en omgekeerd. Het sociale aspect is in dit project ook heel belangrijk. De boeren willen voeling houden met elkaar, en werken naar open en eerlijke communicatie. Ze willen een visie ontwikkelen en zorgen voor een geode levenskwaliteit van elk. Daarnaast willen ze ook samen werken aan een goede productkwaliteit, en bedrijfservaring en nieuwsbrieven uitwisselen. De boeren voelen zich door elkaar gesteund en weten dat ze er niet alleen voor staan.