Verslag studiedag "agroforestry" - 30 september 2013

Op een zonnige maandagochtend kwamen we met een 30-tal personen samen in Ittre. Dit was een gevarieerde groep die intensief bezig is met agroforestry. Op het perceel van Mr Jolly nam Bernard Maus van AWAF (Association pour l'agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles) het woord. Hij nam ons mee op het veld en gaf wat meer uitleg. Zo kwamen we er te weten dat de bomenrijen er in 2011 zijn aangeplant en dat er verschillende boomsoorten gebruikt zijn, zoals ander andere gekruiste notelaars. De bomen worden vier tot zes meter groot en dragen geen vruchten, ze dienen enkel voor de houtopbrengst. De afstand tussen de bomen bedraagt ongeveer 8 à 9 meter, op die manier kunnen ze optimaal genieten van het licht. Voor diezelfde reden was de aanplanting van de bomen noord-zuid gericht.

Het is trouwens ook zeer belangrijk dat ze af en toe worden gesnoeid. Je kan de takken gewoon afsnijden, maar je kan er ook voor kiezen om de takken te buigen, en zo de groei ook te verminderen.

Hij wou de aanwezigen ook overtuigen om aan agroforestry te doen omdat dit goed is voor de biodiversiteit en om erosie tegen te gaan.

 

Daarna trokken we met z’n allen richting het tweede perceel. Ook daar zagen we de toepassing van agroforestry, gecombineerd met verschillende gewassen. Zo hoorden we dat er ook een aantal rijen bomen werden aangeplant tussen de mais, mede omdat de kwaliteit van de bomen zeer goed is bij deze toepassing van agroforestry. Ook de structuur van de grond verbetert. De ruimte tussen de verschillende rijen bomen bedraagt ongeveer dertig meter.

 

Na de picknick op het veld van Mr Jolly reden we verder richting Haut-Ittre. Daar stonden nog een aantal presentaties op het programma en was er ruimte voor een debat.

Het Vlaamse en het Waalse Ruraal Netwerk stelden zichzelf voor en maakten daarna plaats voor een aantal andere presentaties, kaderend binnen agroforestry. Telkens werd zowel de Vlaamse als Waalse situatie uitgelegd. Eerst en vooral werden de juridische en de politieke aspecten uit de doeken gedaan. Andere onderwerpen waren de beschikbare steunmaatregelen, huidig onderzoek en andere follow-upmaatregelen. Tenslotte kwamen ook de bestaande agroforestry locaties in beide regio’s aan bod, samen met diens noden en knelpunten. Bij deze presentaties werd het al snel duidelijk dat het probleem reeds begint bij de definitie van “agroforestry”. Ook op juridisch vlak blijkt er niet echt een eenduidige definitie te bestaan…

 

Daarna was er ruimte voor discussie. Daaruit kwam onder andere naar voor dat er een manier moet gevonden worden om indirecte niet-financiële bijdrage te bekomen. Ook een infofiche met allerlei informatie rond agroforestrypercelen vonden de deelnemers belangrijk. Op die manier kan iedereen snel relevante info verzamelen. Ondanks dat er nog heel wat zaken moeten uitgeklaard worden en er nog werk is op gebied van het enthousiasmeren van de landbouwers, is agroforestry dus een zeer levendig thema!