Verslag studiedag Korte Keten - 17 april 2012

De tweede studiedag van het Vlaams Ruraal Netwerk ging door in de provincie Vlaams-Brabant en werd ditmaal geheel gewijd aan het thema ‘korte keten’.

Aangekomen in Leuven zetten we koers richting het eerste bezoek: hoeve ‘In de zon’ te Vissenaken. Hoeve In de zon wordt uitgebaat door Ann Vandepoel en Dirk Rummens. Het is een gemengd bedrijf (akkerbouw en veeteelt) en is één van de vier boerderijen die deel uitmaakt van de coöperatie Hoevevlees. Ook is er nog een slager die de vijfde coöperant vormt van Hoevevlees. Hoevevlees doorloopt zelf zo goed als het hele proces: het vlees produceren, de producten verpakken, het verkopen , de administratie, …  een waar voorbeeld van korte keten dus.

Tijdens dit eerste bezoek kwam Ann als eerste spreker aan het woord. Zij vertelde ons wat meer over de algemene werking van Hoevevlees, voor wat ze staan, waarom ze dit doen, … We vernamen er ook dat het principe van korte keten echt belangrijk is voor hen. Zo eisen ze onder andere van hun leveranciers dat de grondstoffen alleen van EU-lidstaten hun oorsprong mogen vinden. Op die manier verkleinen ze de voedselkilometers en dus ook de ecologische voetafdruk. De afspraak binnen Hoevevlees is dat iedere boerderij een deeltje van het ganse proces op zich neemt. Zo staat An in voor de digitale zijde van het verhaal, zoals de website onderhouden, de webwinkel up-to-date houden, online vragen beantwoorden, …

Daarna hoorde we Maayke Keymeulen (Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij). Zij stelde het strategisch rapport Korte Keten voor. Maayke gaf ons een algemeen beeld van korte keten: waarvoor staat korte keten nu juist, welke soorten initiatieven zijn er, de verschillende voordelen, de verschillende doelstellingen van het strategisch plan korte keten,… Uiteindelijk blijkt samenwerking één van de succesfactoren te zijn van korte keten-initiatieven. De PowerPointpresentatie met alle info kunt u trouwens onder dit verslag terugvinden.

De derde spreker op het bedrijf was Gard Bemelmans van boerderij De Brabander. Boerderij De Brabander maakt deel uit van ‘Hartenboer’. Hartenboer stelt producten van land- en tuinbouwproducenten van het Hageland en Limburg beschikbaar aan de hele regio. Onder deze naam brengen ze dus duurzaam geproduceerde hoeveproducten op de regionale markt. Iedereen kan producten bestellen op de ‘webwinkel’ van Hartenboer en deze afhalen in één van de erkende afhaalpunten. We vernamen ook dat Hartenboer, net zoals bij Hoevevlees, het proces in verschillende verantwoordelijkheden opdeelt. Zo staat boerderij De Brabander in voor het financiële luik (kopen en verkopen).

Na deze drie sprekers volgde een rondleiding op het bedrijf en konden we genieten van een lunch met producten van Hoevevlees en Hartenboer.

In de namiddag volgden nog twee praktijkvoorbeelden. Het eerste bedrijf was Hof Ter Vaeren in Huldenberg. Het bedrijf verzorgt onder andere een kleine 70-tal koeien van het streekgebonden maar met uitsterven bedreigde dubbeldoelras: witblauwe dubbeldoelkoeien. Dit ras bezitten ze ook in hoeve In de zon.

Naast de akkerbouwactiviteiten, het verzorgen en melken van vee produceren ze ook heel wat hoeveproducten. Het hoeve ijs zonder bewaarmiddelen is de een van de grootste redenen waarom mensen altijd terugkomen naar het bedrijf. We kregen er een uitgebreide en leerrijke rondleiding, waar ook veel vragen gesteld en beantwoord werden door Karin Vanacker

Voor het laatste bezoek van de dag trokken we naar Heverlee, waar we een bezoekje brachten aan ‘Het Open Veld’ van Tom Troonbeeckx. Het Open Veld is een CSA bedrijf, wat staat voor Community Supported Agriculture. Wat houdt dit nu juist in? Mensen kunnen er een heel jaar door groenten en fruit oogsten zolang de voorraad strekt. Hiervoor dienen ze eenmaal per jaar een bedrag te storten aan Tom. Op die manier heeft hij een vast loon en is het oogstrisico dus gedeeld. Door het vooruitbetalen van een vaste jaarlijkse bijdrage delen de mensen mee in het eventuele oogstverlies maar ook als er onverwacht hoge opbrengsten zijn. Een win-win situatie dus!

Hierna zetten we terug koers richting Leuven en konden we terugblikken op een aangename en opnieuw leerrijke studiedag.

 

Meer info: