Verslag studievoormiddag “Plattelandsontwikkeling in de regio” - 11 mei 2012

De provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Ruraal Netwerk sloegen de handen in elkaar om op 11 mei een studievoormiddag te organiseren met als titel “Plattelandsontwikkeling in de regio”.

 

Monique Swinnen, gedeputeerde plattelandsbeleid Vlaams-Brabant, verwelkomde iedereen in het gemeenschapscentrum Koetshuis in Roosdaal. Ze kondigde ook de eerste spreker aan, namelijk Jan Buys (provincie Noord-Brabant, Nederland).

 

Jan had het over de transitie van stad en platteland. Hij gaf kort een historische schets. Hierbij hoorden we dat de beleidsvoering en uitvoering in de loop der jaren serieus verschoven was. Zo was het in de jaren 80 volledig een rijksaangelegenheid, in ’90 kregen de provincies een rol waardoor een hybride systeem ontstond. In de jaren 2000 verschoof het accent naar de provincies (Investeringsbudget Landelijk Gebied) en in de jaren 2010 merken we op dat de provincies primair verantwoordelijk zijn.

Een innovatieve topregio heeft naast aantrekkelijke steden ook een vitaal platteland nodig weet Jan ons te zeggen. “Ook de interactie tussen ondernemers en burgers moeten we vergroten. Een goede manier om dit te doen is door bijvoorbeeld de ondernemer samen met de buurt een plan te laten ontwikkelen, zo ontstaat er geen ruzie en zijn er geen verrassingen achteraf. De kern van het verhaal is om vooral lokale oplossingen te gaan zoeken met niet alleen input van het beleid, maar ook de samenleving proberen te helpen door hen zelf met oplossingen naar buiten te laten komen. Zolang het aansluit bij de doelstellingen van de gemeente/provincie én als de provincie er nog beter kan van worden, moeten alle ideeën in overweging genomen worden.”

 

Als tweede spreker mochten we Wouter Bertier verwelkomen. Hij is coördinator van de Plaatselijke Groep Westhoek. Ook Wouter volgt een beetje Jan zijn verhaal, alleen stelt hij dat de provincie Noord-Brabant al een stuk verder staat. Want Wouter deelt ons mee dat hét plan niet bestaat. Streekwerking steunt op voortdurend herbronnen en –formuleren van acties. Ook de Lokale Ontwikkelingsstrategie wordt in zijn presentatie uit de doeken gedaan.

Een belangrijk punt in zijn presentatie was het feit dat ze méér focus moeten leggen: op kwetsbare dorpen, op jongeren, op duurzaamheid, op ruimtelijke kwaliteit, …

Ze merken nu dat ze een aantal zaken verkeerd hadden ingeschat aan het begin van de programmaperiode (PDPO II). Dit kunnen ze meenemen naar de toekomst toe om de streekidentiteit en de Lokale Ontwikkelingsstrategie continu te verbeteren.

 

Na deze twee interessante voordrachten en een welverdiende pauze mochten we luisteren naar de eerste vrouwelijke spreker van deze voormiddag, namelijk Mireille Groot Koerkamp (Leader-coördinator Salland). Zij had het over de financiële kant van het verhaal, maar dan de “problematische” zijde: wat doe je als het geld op is? In het PG-gebied Salland was er 3.600.000 euro aan subsidies voorzien (Europees, provinciaal en gemeentelijk geld). Sinds maart 2011 is het budget voor het Leadergebied opgebruikt. Dat betekende echter niet het einde van het Leadergebied.

Men begon te zoeken naar andere subsidies (Health Check, provinciale regelingen, fondsen, sponsoring, …), maar ondertussen konden ze ook al de periode 2014 – 2020 voorbereiden. Ook de initiatiefnemers werden/worden creatiever. Er duiken allerlei vormen van financiering op, zoals gebiedsfondsen en streekrekeningen.

De PG is nu ook in de fase gekomen waar ze reeds resultaten kan laten zien, zoals bijvoorbeeld het YouTube-filmpje “Leaderproject Salland”.

Nu komt het er dus op neer om te evalueren, de visie verder te ontwikkelen en het programma te schrijven.

 

De laatste spreker was de coördinator van het Vlaams Ruraal Netwerk. Nele Vanslembrouck had het over PDPO III binnen het Europese kader. Eerst kregen we een algemeen overzicht van wat de stand van zaken is in het huidig programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO II). Daarna gingen we dieper in op de toekomst, waar we (mogelijks) naartoe gaan… We kregen een dia voorgeschoteld met de schets van de nieuwe structuur (zie bijlage). We zien er ook dat het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling voorziet in zes EU-prioriteiten. Je kan deze ook terugvinden in Nele haar presentatie. Ook het financiële gedeelte komt aan bod: de verdeling van het budget is nog niet gekend en om budget toegekend te krijgen moet de lidstaat voldoen aan een aantal ex-ante conditionaliteiten. Ook zal er zoiets bestaan als een prestatiereserve. Nele haalde ook een aantal voorlopige voorstellen aan met betrekking tot de huidige Assen 3 en 4, waarbij ze ook duidde op het feit dat dit nog maar voorstellen zijn op Europees niveau, en dat deze nog ingepast moeten worden in een definitieve Europese én Vlaamse uitwerking.

Uiteindelijk kunnen we stellen dat er zowel op Europees als Vlaams niveau nog veel onduidelijk- en onzekerheden zijn, maar dat we ons ondanks deze onduidelijkheden toch al aan het voorbereiden zijn op de volgende programmaperiode. Dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd dus!

 

Na het opnemen van al deze interessante informatie op zo’n korte tijd kon iedereen genieten van een broodjeslunch en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd studievoormiddag.

 

Presentaties van de sprekers: