Verslag themadag 1 ‘Grasduinen in het gras’ - 25 april 2013

Op 25 april organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk de eerste themadag in een reeks met als titel ‘Grasduinen in het gras’. Ondanks het mooie lenteweer kwamen in de verduisterde zaal toch een veertigtal deelnemers opdagen.

Na een korte inleiding door Patricia De Clercq, woordvoerder van het Departement Landbouw en Visserij, kwamen Mathias Abts en Geert Rombouts, van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van datzelfde departement, aan bod. Zij lichtten de gebruiksdoelstellingen van gras voor landbouw toe.  Eerst kwamen de kenmerken van gras met impact voor landbouw en milieu aan bod, waarna gefocust werd op graslandmanagement. Ook de graskwaliteit werd onder de loep genomen, o.a. aan de hand van studies van Eddy Decaestecker en professor Reheul. Er werd eveneens gepoogd een antwoord te bieden op de vraag waarom een boer niet voor veel meer gras kiest. Om af te sluiten werden nog een aantal tegenstrijdige signalen van overheid en maatschappij naar de boer toe meegegeven om verder over na te denken.

Vervolgens was het de beurt aan Jos Rutten, algemeen directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hij nam de presentatie van de gebruiksdoelstellingen van gras voor natuur voor zijn rekening. Tijdens het eerste deel van zijn uiteenzetting ging Jos Rutten dieper in op het belang van grasland voor de biodiversiteit, afhankelijk van de graslandklasse. Daarna werden een aantal concrete projecten kort besproken, zoals het soortenbeschermingsplan Kwartelkoning en het project GRASkracht. Verder kwamen ook de instandhoudingsdoelstellingen graslanden aan bod, met als hamvraag hoe zo duurzaam en doelmatig mogelijk deze doelstellingen te realiseren.  Om af te sluiten werd de uitdaging voor natuurgrasland aangehaald, waarop Jos Rutten een oproep deed om samen met landbouw, met een open geest, van gedachten te wisselen.

Aansluitend op de presentaties nam professor Reheul van de Universiteit Gent de leiding in een debat tussen Jos Rutten, Geert Rombouts en Guy Vandepoel van Boerenbond. Hier werd dieper ingegaan op een aantal vragen: wat is kwalitatief grasland; wat met permanent grasland; wat met de stijgende trend om meer grasland te maaien in plaats van te laten begrazen; wat met extensief grasland en begrazing?

Tijdens de presentaties en het debat werd duidelijk dat er nog wel wat verschillen zijn tussen de landbouw- en de natuurzijde, maar dat er zeker een wil is om naar elkaar te luisteren en samen verder na te denken over graslandbeheer. Op deze positieve noot zullen we de volgende edities verder werken.

Hieronder vindt u de presentaties terug: