Verslag Colloquium regional branding - Pajottenland 12/03/2010

Een merk voor Pajottenland en Zennevallei

Sinds midden 2008 werkten de Antwerpse Kempen, Pajottenland en het Meetjesland mee aan het EFRO-project ‘Regional Branding: streekidentiteit als economische hefboom voor plattelandsondernemers’. Op vrijdag 12 maart 2010 werd er daarom in Roosdaal een symposium over streekvermarkting georganiseerd.

In kader van het project werd in het Pajottenland gestart met de organisatie van vijf workshops met mensen uit de streek. In de verschillende groepen werd er gezocht naar de diepere kernwaarden van het Pajottenland. Alle deelnemers kwamen tot een gemeenschappelijk standpunt nl. dat het een ‘goed-gevoel-streek’ was en dat zich uit in al het lekkers dat geproduceerd wordt. In een tweede fase werd een  imago-onderzoek over het Pajottenland opgestart van mensen buiten het Pajottenland. Er werd besloten dat het Pajottenland een goede naambekendheid genoot. Dus wordt de naam ‘Pajottenland’ de ideale merknaam voor de toekomst en zal dit dienen om de plattelandseconomie (hoeve- en streekproducten, restaurants, cafés, bedrijven,…) te versterken.

De volgende weken zal men trachten het merk ‘Pajottenland’ te verspreiden in de streek. De uitbaters van winkels, cafés, restaurants zullen kenbaar maken dat ze producten van het Pajottenland verkopen. Daarna is nog een ‘moederdagactie’ en de ‘Week van het Pajottenland’ gepland waarop lekkers uit het Pajottenland kan aangekocht worden. Ook wordt gewerkt aan een website waar het Pajottenland met al zijn producten te zien zal zijn.

In het Meetjesland was men reeds 4 jaar eerder gestart met een Leader+ project rond ‘regional branding’. Dankzij dit EFRO-project wil het streekplatform+ Meetjesland en het Plattelandscentrum aantonen dat het streekmerk een economisch pluspunt is voor ondernemers en kan leiden tot commerciële meerwaarden, nieuwe producten en activiteiten. Men wil ondernemers stimuleren om het merk te gebruiken in hun communicatie, de kwaliteit van hoeve– en streekproducten te verbeteren, nieuwe merkproducten (wenskaarten, muismatten) op de markt brengen en het gevoelig maken van de bevolking voor de regionale identiteit via authentieke belevingsmomenten.

In de Antwerpse Kempen is men binnen dit project eveneens gestart met een imago-onderzoek. Daarna is men gaan zoeken welk beeld typisch is voor de Kempen. Daaruit bleek dat de Kempen gekenmerkt werden door gezelligheid, authenticiteit, respect voor natuur en traditie. Ook ‘de heide’ werd als typisch landschapselement gezien. De Antwerpse Kempen is een groot gebied met 46 steden en het is de bedoeling dat elke inwoner betrokken geraakt bij het proces. Men wil kleinschalig starten met het project en hoopt dat het succes vanzelf meerdere ondernemers aantrekt om mee in te stappen in het project. Binnenkort zullen ook zij hun ‘merk’ lanceren.

Meer info: www.pajottenland.be