Verslag contact- en studiedag "Water maar geen brood... Landbouw, voedselbevoorrading en de Eerste Wereldoorlog" - 30 november 2012

Het Centrum Agrarische Geschiedenis heeft samen met het Beleidsdomein Landbouw en Visserij, de stad Dendermonde en de Erfgoedcel Land van Dendermonde een contact- en studiedag georganiseerd rond landbouw en voedselbevoorrading in de Eerste Wereldoorlog. De bijeenkomst was een eerste stap in de voorbereiding van de herdenking van de Groote Oorlog, die Vlaanderen in de periode 2014-2018 organiseert.

 

Met de herdenking ‘100 jaar Groote Oorlog’ wil de Vlaamse regering een humanitair, internationaal signaal geven. Concreet wil ze de huidige en toekomstige generaties bewustmaken van thema’s als verdraagzaamheid en internationale verstandhouding en hen ervoor sensibiliseren. Daarenboven ziet ze het als een kans om het Vlaams oorlogserfgoed te bewaren voor de komende generaties.

Omdat er nog maar weinig geweten is over de ontwikkeling van landbouw en visserij en de voedselsituatie voor, tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog, start het beleidsdomein Landbouw en Visserij samen met het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de K.U.Leuven een nieuw onderzoeksproject. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer de ontwikkeling van het landbouwbeleid in die periode, het wedervaren van de Belgische vissersvloot en de impact van de oorlog op het landschap en de hoevearchitectuur in de frontzone.

“Was de bevolking goed gevoed? In welke mate profiteerden landbouwers van de oorlog en de hoge voedselprijzen? Met welke snelheid werden de ‘verwoeste gewesten’ in de Westhoek hersteld? En verloren de Duitsers de oorlog omwille van een penibele voedselbevoorrading? Dat zijn enkele vragen die we willen beantwoorden. De resultaten zullen vervolgens gebruikt worden om enkele publieksactiviteiten op te zetten, in de Westhoek en de rest van Vlaanderen, samen met diverse partners”, legt Joris Relaes uit, kabinetschef Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid voor minister-president Kris Peeters.

Behalve om de plannen van het beleidsdomein voor te stellen, maakt hij van de contactdag gebruik om erfgoedorganisaties, gemeenten, bibliotheken en andere instanties op te roepen tot samenwerking. “We willen iedereen steunen in zijn eigen initiatieven en helpen tot het uitwerken van een gezamenlijke aanpak.”

De contact- en studiedag was gericht op zowel erfgoedzorgers, heemkundigen en plattelandsgidsen als op professionals uit de landbouwsector. Volgend najaar zal er opnieuw één worden georganiseerd. Behalve contactdagen en publieksactiviteiten, worden er ook enkele concrete eindproducten gerealiseerd. Zo worden er een inspiratiegids en een geïllustreerd naslagwerk uitgegeven, en educatieve pakketten samengesteld voor het secundaire onderwijs.

Bron: Vilt, 30 november 2012

Link naar het artikel op Vilt.

Meer informatie:

Voor verslagen, foto's presentaties, e.d. zie volgende link: http://www.cagnet.be/showpage.php?pageID=56