Verslag studiedag “Plattelandsbeleid in Vlaams-Brabant: halfweg…goed op weg!” - 26 april 2011

Op dinsdag 26 april 2011 organiseerden de provincie Vlaams-Brabant, PG Hageland en PG Pajottenland de studiedag Plattelandsbeleid. Deze ging door in Hof ten As (Melsbroek) waar we konden kennismaken met enkele projectrealisaties én trends op het platteland.

Tijdens het welkomstwoord, gegeven door gedeputeerde Monique Swinnen, kwamen we te weten dat er in de provincie Vlaams-Brabant reeds 121 projecten waren goedgekeurd voor een totaal bedrag van negen miljoen euro.

Daarna mocht PG Hageland zich voorstellen. Pierre-Bernard Van Acker, de coördinator van het Leader gebied, nam dit voor zijn rekening. Hij stelde het gebied voor: PG Hageland telt 17 gemeenten en reeds 61 goedgekeurde Leaderprojecten. Pierre-Bernard enthousiasmeerde ook de menigte voor het indienen van projectvoorstellen. Hij mocht tevens de eerste projectvoorstelling aankondigen, namelijk “Fruitteelt in het Hageland”. De promotor daarvan is Ine Vervaeke en zij weet ons te zeggen dat ‘het versterken van de Hagelandse fruitteelt door kennisontwikkeling’ de hoofddoelstelling vormt van dit mooie project. Zij benadrukte het economisch belang: de export van peren is zeer belangrijk voor hen. De kwaliteit daarvan is de grootste troef en wordt in sommige landen, zoals Rusland, aanzien als een echt luxeproduct. De duurzaamheid van de fruitteelt wordt voornamelijk gewaarborgd door de ‘verwarringstechniek’, ook wel eens ‘feromoonverwarring’ genoemd. Ook de kennisontwikkeling en –verspreiding vormen een belangrijk onderdeel van het project.

Daarna kwam Jos Huwaert aan de beurt. Hij is de PG-coördinator van de Plaatselijke Groep Pajottenland. Ook hij promootte op zijn beurt het Leadergebied. Jos wist ons te vertellen dat de PG zich uitstrekt over zeven gemeenten en er al zes projecten zijn goedgekeurd. Dit zijn er beduidend minder dan de PG Hageland, maar dit komt omdat PG Pajottenland zich meer focust op samenwerkingsprojecten. Daarna komt er analoog met PG Hageland ook een project aan de beurt uit het Pajottenland, namelijk “Kyoto in het Pajottenland”. Zij hanteren een 20-50-100 doelstelling: 20% CO2-reductie, 50% energiebesparing en 100% hernieuwbare energie. Verder mikken zij vooral op het informeren en sensibiliseren van zowel Pajotse landbouwers als scholen als gezinnen.

Het “Hof van Vlaanderen” was de laatste projectvoorstelling. Hilde Verbinnen lichtte dit As 3-project toe. Het Hof van Vlaanderen is één van de oudste herbergen in de regio en dateert van de 17de eeuw. Momenteel bestaat het huidig aanbod uit een atelierwerking in een dagcentrum (soms met een bijhorende geschenkwinkel). Men wil echter het bestaande aanbod verruimen en dit door de combinatie van de dorpsherberg en –winkel met een kleine bakkerij. Hiervoor zullen ze gesprekken hebben met onder meer inwoners met een bestuursfunctie in lokale werkgroepen/verenigingen en verantwoordelijken in de zorgsector voor personen met een beperking. Ook werkbezoeken aan zorgprojecten in Nederland behoren hiertoe. Hun winkel met zomerterras zal in juni 2011 geopend worden.

Daarna mochten we Herman Konings verwelkomen. Hij is “trendwatcher” en zaakvoerder van Pocket Marketing/nXt. Hij wist ons te vertellen dat de “moderne technologie” eigenlijk pas in de laatste 10 jaar een groeimarkt geworden is. Bijvoorbeeld: in 2000 had 30% van de Belgen (ouder dan 18 jaar) een gsm. In 2011 heeft slechts 7 % van de Belgen (ouder dan 18 jaar) géén gsm.
De mens probeert een evenwicht te zoeken tussen de moderne technologie en het “klassieke” leven. Zo doen de mensen ook meer en meer aan hoevetoerisme, B&B, … Deze vrijetijdsbestedingen moeten dan wel weer kunnen geraadpleegd worden via een website (evenwicht). Zo is er ook het voorbeeld van Starbucks: zij doen aan anti-globalisering door lokale uitbaters in hun vestigingen tewerk te stellen. Het plattelandstoerisme speelt hier ook een rol in, want het biedt een demografisch antwoord. Veel “babyboomers” (geboortegolf 1945 – 1955) spenderen namelijk hun vrije tijd aan plattelandstoerisme.

De studienamiddag werd afgerond met de voorstelling van de nieuwe plattelandspublicatie. Daarna konden we genieten van een deugddoende receptie met allerlei streekproducten.