Verslag studiedag Erfgoed - 16 maart 2012

Vrijdag 16 maart organiseerde COMEET voor de derde keer haar studiedag Erfgoed. Het hoofdthema deze keer was het project 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Het Vlaams Ruraal Netwerk bracht in de voormiddag een bezoekje aan deze studiedag…

Rebecca Van Rechem (COMEET) verwelkomde iedereen en stelde ook het eerste deelthema voor, namelijk “Intergemeentelijk samenwerken aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog”.

Sophie Huysman, oprichtster van Artoria, lichtte de grote thema’s toe uit het onderzoek over WO I in het Meetjesland. Dit werd mogelijk gemaakt door de heemkundige kringen en diverse lokale bibliotheken.

We vernamen er dat het Meetjesland ingedeeld was in “Kommandaturen”, wat de “Dodendraad” precies was, maar ook de “Hollandstellung” werd uit de doeken gedaan. We hoorden er ook dat smokkel en spionage dagelijkse kost waren tijdens WO I, want bijna iedere inwoner deed hieraan mee.

Daarna konden we genieten van een filmpje die becommentarieerd werd door Michel Coene (Vliet vzw). Daarin deed onder andere Marc Willems zijn verhaal, die een soort van “tweedelijnsgetuige” was.

Pablo Smet, cultuurfunctionaris van de gemeente Assenede, had het over de publieksinitiatieven van COMEET voor 100 jaar WO I. Daar kwamen de initiatieven in verband met de Dodendraad in Assenede en de provincie Oost-Vlaanderen aan bod. Men zal er een site vormen van ongeveer 1000 m² met thema’s rond WO I, elektro, smokkel, spionage, … Deze site zal zich in eerste instantie richten naar scholen, maar later naar het brede publiek.

De Dodendraad vormde ook een onderdeel van de publieksinitiatieven 100 jaar WO I. Ignace Van Driessche wist ons te vertellen dat “den Dodendraad” ontstaan is door de vrees voor spionage, smokkel en infiltratie. Deze driedubbele prikkeldraad liep van Riemst naar Knokke en heeft aan maar liefst 500 mensen het leven gekost. Er zullen verschillende initiatieven hierrond opgestart worden, zoals een wetenschappelijke publicatie, tentoonstellingen in bibliotheken, een reconstructie van de Dodendraad en een schakelhuis in samenwerking met Assenede.

Als laatste spreker kwam Erik Hennes van Toerisme Meetjesland aan bod. Hij had het over de digitale invulling van de beleving van erfgoed van WO I. Meer en meer wordt er ingezet op zogenaamde “apps” die de mensen kunnen installeren op een smartphone. Zo bestaat er een UGentpassage (wandeling met audioverhaal), maar ook het “Reynaertmysterie” blijkt in de smaak te vallen.We kunnen het hier dus hebben over “augmented reality”. Toerisme Oost-Vlaanderen denkt momenteel na over een “app” met themaroutes, die al dan niet betalend zullen zijn. Er bestaan dus verschillende platformen, maar deze moeten altijd streven naar een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid, waarin het sociaal aspect naar voren komt. Tevens moet er ook steeds rekening gehouden worden met de doelgroep en de kosten, maar de allerbelangrijkste succesfactor is uiteraard het verhaal zelf.

Meer info over het project: http://www.comeet.be/product.php?lang=NL&itemno=251&catid=113_136