Verslag Studiedag 'Erfgoedbeleid in het Meetjesland', 19/03/2010

COMEET en Erfgoedcel Meetjesland nodigden het Vlaams Ruraal Netwerk en andere belanghebbenden uit om op 19 maart 2010 hun studiedag omtrent het Erfgoedbeleid in het Meetjesland bij te wonen.
In de Raadzaal van het Oost-Vlaamse Lovendegem werd het goedgekeurde As 4/PDPO As 3-project ‘Erfgoedbank Meetjesland’ aan ons voorgesteld. Deze studiedag schotelde ons een druk programma voor, met maar liefst negen voordrachten.

Eerst werden we verwelkomd door Nick Mouton, schepen van Cultuur in Lovendegem.
Marina Laureys (Agentschap Kunsten en Erfgoed) en Marc Jacobs (FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw) waren de eerste sprekers en hadden het over de cultureel-erfgoedconvenant als hedendaags beleidsinstrument. Zij stonden stil bij de historiek, de uitgangspunten en de doelstellingen van cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen.
Erfgoedcel Meetjesland werd onder andere vertegenwoordigd door Jolien Verroeye. Zij bracht ons eerst een beeldverslag van de huidige toestand van de Meetjeslandse erfgoedcollecties en hun specifieke noden en behoeften. Ze beëindigde haar eerste voordracht door ons een reportage van het pilootproject “registratie in het Bezoekerscentrum Boekhoute” voor te schotelen. Na de koffiepauze nam Jolien opnieuw het woord. Ze breidde een vervolg aan haar onderzoek over de Meetjeslandse erfgoedcollecties, nl. de ontwikkeling van een regionale erfgoeddatabank. Deze erfgoedbank moet de website bij uitstek worden voor allerlei mensen, gaande van louter geïnteresseerden tot mensen die zelf over erfgoed beschikken.
Daarna kwam haar collega, Eline Chalmet, aan het woord. Samen met Mieke Timmerman (Plattelandscentrum Meetjesland) hadden ze het over streekeigen immaterieel erfgoed. Er werden voorbeelden aangehaald rond streekeigen culinaire producten en volksverhaal- en liederen.

In de namiddag volgden nog vijf sprekers en zij zorgden voor het meer praktische luik van de studiedag.
Zo zagen we onder andere in de voordracht van Martine Pieteraerens (provincie Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed) de interactie tussen de mens en de vier elementen (water, vuur, aarde en lucht) in het Meetjesland als rode draad. In de namiddag heeft Martine trouwens nog eens het woord genomen, maar toen bekeek ze het standpunt vanuit de provincie zelf als partner bij het waarmaken van het erfgoedbeleid op haar grondgebied.
Joeri Mertens van het Agentschap Ruimte en Erfgoed behandelde het thema onroerend erfgoed vanuit standpunt van de codex bouwkundig erfgoed.
Daarna volgde een zeer praktische en interessante voordracht van Elise Hooft (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed - VIOE). Aan de hand van een presentatie van de inventariswebsite van het VIOE, heeft ze de wetenschappelijke en juridische aspecten van de inventaris toegelicht.
Eline en Mieke, de laatste sprekers van de voormiddag, mochten ook de namiddag afsluiten. Samen hadden zij het over het reglement betreffende de subsidiëring van projecten cultureel erfgoed. De inhoud van het reglement en de praktische informatie (indiendata, projectdossier) worden kort toegelicht.

Daarna was er nog een receptie met de mogelijkheid tot speeddaten, waarbij we met al onze vragen die we nog hadden na het bijwonen van de studiedag bij de sprekers terecht konden.

Gezien de opkomst (±70 personen) kunnen we trouwens ook stellen dat dit een thema is die zeker in de smaak valt bij de mensen.