Workshop "Operational Groups Under Rural Development Programmes", 21 – 22 mei 2014 - Bullet points

Organisatie: EIP-AGRI, DG AGRI EC
Deelname vanuit Vlaanderen : Els Lapage (beheerdienst maatregel), Nele Vanslembrouck (Vlaams Ruraal Netwerk) ; Ilse Geyskens (Innovatiesteunpunt), An Jamart (Bioforum), Björn Possé (ILVO)

 

Welcome and Introduction

Verwelkoming door Inge Van Oost (EC)
Verwelkoming door Riou-Canals (FR)
Inleiding door Mark Redman
- ppt worden apart doorgestuurd
- Verwachtingen? In 4 groepen te onderverdelen: achtergrondinformatie, technische en gedetailleerde begeleiding, inspiratie en ideeën opdoen, netwerken
- doelstellingen: introductie praktische implementatie, voorbeelden van interactieve innovatieprojecten en relevante ISS via 4 case studies en posters, faciliteren uitwisseling tussen deelnemers, verder ontwikkelen netwerk

 

Setting the Scene

· General principles and practice of the EIP-AGRI, including the setting-up of operational groups (by DG AGRI: Inge Van Oost & Emanuela Galeazzi)

- svz EU 28: 114 programma’s worden verwacht, officiële indiening gestart
- BE 22/4 Partnerschapsakkoord ingediend, PDPO op 24/4, Wallonië nog niet
innovatiemaatregelen gebruikt via verschillende maatregelen ; Operationele Groepen duren max 2j ; selectiecriteria gebruikt (relevantie, partnermix, kwal en potentieel, complementariteit), er zal worden gewerkt via calls ; er wordt samengewerkt met Vlaams Ruraal Netwerk
- hoe informatie verspreiden? Zie Zweeds voorbeeld: verplichting tot uitschrijven abstract voor niet-wetenschappers

Zie gidsdocument (nog niet definitief, versie mei 2014) (.doc 305 KB)

· Specific state of play with RDP / EIP programming in France (by the French Ministry of Agriculture: Valérie Baduel, François Moreau)

- Nationale animatie nodig voor: coördinatie, associatie van gelijklopende projecten (geen dubbels), kapitalisatie gegevens is belangrijk (belangrijk om te doen, maar ook om te kapitaliseren om zo rijke databank te bekomen)
- EIP in FR: 18 van de 23 ingediende officiële OP’s werken aan EIP
- project agro-ecologie in FR (dec 2012) ; zijn nu gids aan het schrijven
- animatie EIP: specifiek uitgeschreven in programmanetwerk, met focus op 3 elementen:
   -- promotie samenwerking en transversaliteit tussen actoren en autoriteiten
   -- thematische groepen voor ondersteuning, kapitalisatie, verspreiding, begeleiding, samenwerking
   -- bespoedigen Europese deelname en focus op samenwerking ELFPO en Horizon 2020

Q&A

- selectiecriteria en -proces: assessment? Relevantie, succesprobabiliteit, … ? op welk niveau ?  

Principes in OP, selectiejury (breed lidmaatschap), doelstellingen belangrijk, selectie op kwaliteit gelinkt met breedte partnerschap, resultaten duurzaam en hoe verspreiden, transparantie, logische kost-ratio, … meer info in gids [zie hoger]

 

- hoe incubatiefase OG’s financieren? Hoe opzetten en wanneer ben je OG?

Incubatiefase = brokering fase = opzetten en werkverdeling, partners zoeken, … = setting up OG, na ruwe draft goedgekeurd ; soms ook 2fasig in bepaalde lidstaten ; tot 100% mogelijk

Je bent OG als je project geselecteerd werd voor uitvoering

- wanneer falen? Niet als projectplan wordt uitgevoerd zoals voorzien

Putting Principles into Practice: Concrete examples for inspiration and discussion

Margarida Ambar: EIP AGRI Service Point

- gebruik e-formulieren om informatie op te laden
- lid worden op www.eip-agri.eu + over communiceren op RN site
- focusgroepen: 20p, 1j, focus op specifiek onderwerp: nu 7 lopend
- multiplier tool-kit !

Ilse Geyskens: Stimulating and supporting farmers to innovatie

- gestart in 1999 als project ts BB & Cera ; ondertussen goed gekend in landbouwmilieu

Ines di Paolo: a public organisation supporting innovation

- belangrijk: je partnerschap open houden voor mogelijk nieuwe partners als er noden opkomen

Q&A

- wat met landbouworganisaties? Zowel individueel als via organisaties moeten lb deelnemen. Belangrijkste is dat vraag, nood uit landbouw komt. Organisaties wel goed om mee kennis te verspreiden achteraf
- hoe wordt ISP gefinancierd? 30% komt van Cera+BB+KBC, 70% van projecten. Resultaten worden altijd publiek gemaakt.
- ownership /v/ gemeenschappelijk doel? Open source? Link met publieke steun? IT vb: werkt met protocol van deelname: hierin ondertekenen dat men akkoord is om samen te werken (expliciet) en dat de info gepubliceerd wordt. Ook: eindgebruikers moeten verplicht volk ontvangen en demonstreren op het einde van het project of erna ; bezoekers worden geregistreerd op lijst. Bij ISP intellectuele eigendom nog niet tegengekomen.
 - optimaal aantal om te starten? Vraag kan van 1p of van een groep komen, afhankelijk van of het wel of geen individuele vraag is
- werken op basis van bestaande structuren? Rol RN om nieuwe linken te helpen ontstaan. VB: info over project op website incl. namen van de brokers

Razvan Popa: LIFE projects in Romania: envi goals
ADEPT = ngo.

Olivier Picard: ECOGEODN: climate change adaptation in forestry

 

Q&A

- wat wordt verwacht mbt disseminatie resultaten door OG?
EC: verplicht “info gratis voor allen” (daarom tot 100% subsidiabel). Wat: kernelementen waar men verder mee kan, substantiële informatie. Zie ook gidsdocument, waar ook intellectueel eigendom letterlijk wordt vermeld.

- kan EIP interactieve tools oplijsten die men kan gebruiken om noden te identificeren en skills en beide te matchen? Zoals bvb waarschuwingsmails, speed dating, sociale media… EIP SP maakt toolkit op basis van de opmerkingen van de 5 WS