Verslag: Studiedag Plattelandseducatie: levensecht leren of public relations? (17 november 2011)

Deze dag was voor ons een mooi netwerkmoment, en gaf ons een goede kijk op wat er in Vlaanderen allemaal rond landbouweducatie wordt gedaan. Vzw Plattelandsklassen gaf een uiteenzetting maar ook de Wageningse prof Arjen Wals gaf een boeiend verhaal. Vooral de workshop rond schooltuintjes was voor ons interessant om te volgen omdat de werking wat aansluit bij de onze. De dag bracht nieuwe perspectieven en een kijk op mogelijke samenwerkingen naar de toekomst toe.