Deadline indienen projecten Platteland Plus - provincie Limburg

18 september 2015

Het Beperkt Provinciaal Managementcomité PDPO III Limburg heeft in haar vergadering van 26 juni 2015 besloten om een bijkomende oproep te lanceren voor de maatregel Platteland Plus (P+).

Deze aanvullende oproep richt zich tot de drie acties voor Platteland Plus zoals gedefinieerd in het Provinciaal Plattelandsbeleidsplan 2014-2020 :

  • Toerisme en recreatie verder ontwikkelen, versterken van de distributie van landbouw- en streekproducten;
  • Innovatief ondernemerschap op het platteland stimuleren;
  • Tewerkstelling behouden en creëren door het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel en diensten.

Voor deze aanvullende oproep is 135 267, 17 euro ter beschikking.

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 november 2015 met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 31 december 2017. Een goedgekeurd project kan maximaal 65 % P+ steun genieten.

Meer informatie kan u vinden op  http://platteland.limburg.be (klik op Platteland Plus). U kan op deze website de benodigde documenten downloaden (reglement, aanvraagformulier, projectfiche).

Om Vlaamse en provinciale cofinanciering aan te vragen voor een plattelandsproject, moet u een projectaanvraag indienen bij het Plattelandsloket van de provincie Limburg. De projectaanvraag moet gebeuren middels het projectaanvraagformulier. Er wordt gevraagd om, alvorens een projectaanvraag in te dienen, het project eerst bij het Plattelandsloket af te toetsen.

De projectaanvragen moeten  worden ingediend ten laatste op 18 september 2015 om 16 u bij het Plattelandsloket van de provincie Limburg. De datum van de poststempel is geldig.

Dit betekent dat twee correct ondertekende exemplaren moeten worden verstuurd naar het Plattelandsloket van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt of afgegeven moeten worden tegen ontvangstbewijs en dit voor 16u. Tevens dient 1 digitaal exemplaar verstuurd te worden naar landbouwenplatteland@limburg.be.

Voor bijkomende informatie vragen en/of bemerkingen kan je steeds contact opnemen met Caroline Steensels, coördinator plattelandsloket Limburg ( caroline.steensels@limburg.be - 011 23 74 42).