Deadline indiening van voorstellen m.b.t. "Steun voor voorlichtingsacties rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2021"

21 januari 2021

DG AGRI publiceert elk jaar een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor voorlichtingsacties rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. DG AGRI wil graag projecten met een innovatief karakter uit een zo groot mogelijk aantal lidstaten aantrekken en stimuleren.

De totale begroting voor de medefinanciering van de activiteiten wordt geraamd op 4 000 000 EUR. Het subsidiebedrag is minimaal 75 000 EUR en maximaal 500 000 EUR, wat neerkomt op maximaal 60 % van de subsidiabele kosten.

Meer informatie vindt u hier ook: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

U heeft tot 21 januari 2021 tijd om een voorstel in te dienen.