Publieke bevraging over de noden van de Vlaamse landbouw, milieu gelinkt aan landbouw en het Vlaamse platteland - Rillaar

15 februari 2018

Situering

Zullen er in 2050 nog genoeg landbouwers zijn in Vlaanderen? Wat zijn de noden van onze Vlaamse land- en tuinbouwers?  Hoe kunnen we best omgaan met de impact van de klimaatverandering op de Vlaamse land- en tuinbouw, het platteland en het milieu? Hoe moet het Vlaamse platteland er in de toekomst uitzien?

Wil u over deze en vele andere vragen mee nadenken of heeft u reeds bepaalde ideeën? Kom dan zeker naar de publieke bevraging op 15 februari in Rillaar. Dan organiseert het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk, een  publieke bevraging over de specifieke noden van de Vlaamse landbouw, het milieu gelinkt aan landbouw, en het Vlaamse platteland. Wij kunnen namelijk ook in het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid (Pijler II van het GLB) inspelen op een aantal van deze noden.

Tijdens deze publieke bevraging willen we samen met u in kaart brengen welke behoeftes er bestaan. Dit evenement staat open voor elke burger / voor elke organisatie. Het aantal deelnemers per organisatie kan beperkt worden met het oog op een brede en evenwichtige vertegenwoordiging.

De Europese Commissie heeft in een mededeling de grote lijnen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit de doeken gedaan. Daarmee werd het startschot gegeven voor de voorbereidingen van het nieuwe beleid in de Europese lidstaten.

In november gingen wij alvast aan de slag en brainstormden de betrokken administraties over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Vlaamse land- en tuinbouw, het milieu, gelinkt aan landbouw, en het Vlaamse platteland. Daar kwam heel wat naar boven, dat we tijdens de publieke bevragingen graag verder met u willen bespreken.

Programma

09u30 - 10u00: Ontvangst met koffie

10u00 - 10u30: Welkom en toelichting opzet van de dag

10u30 - 12u30: Bevraging noden van de Vlaamse landbouw, het milieu, gelinkt aan de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland

12u30 - 13u30: Lunchpauze

13u30 - 15u30: Bevraging noden van de Vlaamse landbouw, het milieu, gelinkt aan de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland

15u30 - 16u00: Conclusie

16u00 - 17u00: Receptie

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Gelieve ook aan te geven of u al dan niet deelneemt aan de lunch en aan de receptie.

U kan zich registreren via het online inschrijvingsformulier (deadline = 8 februari 2018).

De plaatsen zijn beperkt.

Praktische info

Meer inhoudelijk informatie vindt u ook terug op www.vlaanderen.be/pdpo.

Hier leest u de mededeling van de Europese Commissie over “De toekomst van voeding en landbouw – voor een flexibel, eerlijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid.”

Locatie:

’t Rietlaer Langestraat 34, 3202 Rillaar: (E314, afrit 23, Scherpenheuvel)

Meer info

E-mail: vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be

Tel: 0493 31 69 33

Uitnodiging in PDF: Uitnodiging 'Publieke bevraging'_15 februari 2018_Rillaar.pdf (.pdf 104.88 KB)