Stakeholderoverleg 'samengaan van landbouw en natuur' - Lier

24 april 2019

Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert op woensdag 24 april 2019 een vervolgtraject op het stakeholderoverleg ‘samenwerking landbouw en natuur’, dat plaatsvond op 22 november 2018. Tijdens dat stakeholderoverleg is er gekeken naar wat landbouw en natuur verbindt en waar er een win-win kan zijn. Er werden voorbeelden van samenwerkingsverbanden besproken, met aandacht voor de positieve en de verbeterpunten .

Op het einde van het vorig stakeholderoverleg werden de cruciale voorwaarden benoemd die nodig zijn voor een geslaagde samenwerking/samengaan van landbouw en natuur. Tijdens het overleg van 24 april zal verder gefocust worden op deze kernelementen, en dan specifiek wat betreft de PDPO-maatregelen ‘agromilieu-klimaatmaatregelen en beheersovereenkomsten’ en de ‘niet-productieve investering op het landbouwbedrijf’. Hier zal gekeken worden naar wat goed loopt, en wat de verbeterpunten of gemiste kansen zijn. Hierbij willen we ook samen zoeken naar mogelijke oplossingen. Deze nieuwe output kan gebruikt worden met oog op het toekomstig landbouw- en plattelandsbeleid.

Met dit stakeholderoverleg richten we ons voornamelijk tot (jonge) landbouwers, landbouworganisaties, natuur- en landbouworganisaties, en andere betrokkenen.

Programma

08u30 – 09u00: Ontvangst met koffie

09u00 – 09u25: Verwelkoming

09u25 – 10u30: Rondleiding op tuinbouwbedrijf Evi Van Camp en Matthias Vercammen

10u30 – 10u45: Verplaatsing naar locatie voor vervolg stakeholderoverleg (’t Struisvogelnest te Lier)

10u50 – 11u20: Op basis van output stakeholderleg landbouw en natuur 2018:

  • Bespreking kernelementen die cruciaal zijn voor samenwerking/samengaan van landbouw en natuur

  • Aanvulling op basis van rondleiding

11u20 – 12u45: Bespreking van een aantal kernelementen die cruciaal zijn voor samenwerking/samengaan van landbouw en natuur, meer bepaald wat betreft de agromilieu-klimaatmaatregelen, beheerovereenkomsten en de niet-productieve investeringen

12u45 – 13u00: Conclusie

13u00:              Broodjeslunch

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Dit kan door te mailen naar vlaamsruraalnetwerk [at] vlaanderen [dot] be met vermelding van uw naam, voornaam, organisatie en of u zal deelnemen aan de broodjeslunch. Indien u eventuele dieetvereisten hebt, kunt u dit ook per mail doorgeven. De deadline om in te schrijven is 21 april 2019. Het aantal plaatsen is beperkt, er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende organisaties.

Praktische info

  • Adres tuinbouwbedrijf Evi van Camp en Matthias Vercammen: Tallaart 76, 2500 Lier

  • Adres ’t Struisvogelnest (kinderboerderij): Zuut 18, 2500 Lier