Studiedag Agroforestry tijdens Agriflanders

10 januari 2019

 

Wat kan agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers? Over die vraag buigen de onderzoekers van het consortium Agroforestry Vlaanderen zich. Tijdens een infomoment op Agriflanders, aanstaande donderdag, vertellen zij over hun bevindingen. Wie de combinatie van bomen en landbouwgewassen wil maken, kampt vaak met koudwatervrees. Gaan die bomen niet met alle water en licht lopen? Wat levert het mij financieel op? Landbouwers die ervaring hebben met het teeltsysteem komen er op hun beurt over vertellen.

Donderdag gaat in Gent Agriflanders van start, de landbouwbeurs die de focus op veehouderij legt. Vooral op donderdag en vrijdag doet de beursvloer ook dienst als locatie voor een aantal studiedagen. Op de eerste beursdag word je van 10 tot 12 uur ondergedompeld in agroforestry. Onderzoekers en pioniers op vlak van boslandbouw scheppen klaarheid over prangende vragen omtrent de impact van bomenrijen op de landbouwopbrengst, het complete financiële plaatje, de (on)zekerheid dat je over 20 of 30 jaar de bomen nog mag kappen die je vandaag plant, enz.

Recent verscheen het doctoraatsonderzoek van Paul Pardon (UGent/ILVO). Voor het eerst werd de impact van bomenrijen op de gewasopbrengst becijferd in functie van het type gewas en de soort en grootte van de bomen. Ondanks een verminderde gewasopbrengst, vooral van aardappelen en maïs, bleek de totale opbrengst aan biomassa binnen agroforestry-systemen hoger dan in systemen zonder bomenrijen. Organische bodemkoolstof en nutriëntenbeschikbaarheid bleken hoger in de buurt van bomenrijen, en ook nuttige ongewervelden uit de groep van de detritivoren, die voor de afbraak van organisch materiaal zoals plantenresten zorgen, bleken talrijker. De effecten waren het sterkst dichtbij volgroeide bomenrijen.

In het kader van het Europese project ‘FARM-LIFE’ lanceert het onderzoeksconsortium ook een reeks ‘masterclasses agroforestry’. Een reeks van gratis vormingen, workshops, terreinbezoeken, … moet alle landbouwers en andere potentieel geïnteresseerden eenvoudig toegang geven tot de info die zij zoeken. Ook organisaties die zich bekommeren over plattelandsontwikkeling, klimaatengagementen, maatschappelijk gedragen voedselproductie of ruimtelijk beleid kunnen zich komen informeren tijdens de masterclasses. Tijdens de trainingen komen zowel teelttechnische, economische als wetgevende aspecten aan bod. Ook proberen de ILVO-onderzoekers en hun collega’s uit Nederland eventuele barrières aan te pakken of concrete kansen te benutten door de juiste mensen rond tafel te krijgen en ruimte te bieden voor overleg.

Meer info & inschrijven: infomoment Agriflanders / masterclasses agroforestry

BRON: VILT