Studiedag waterkwantiteit - 23 oktober 2018

23 oktober 2018

Programma

09u30 – 10u00:     Ontvangst met koffie

Waterkwantiteit: Vlaams niveau

10u00 – 10u30: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en Stroomgebiedbeheerplannen i.k.v. Kaderrichtlijn Water

10u30 – 10u45: Acties provincie West-Vlaanderen i.k.v. waterkwantiteit

10u45 – 11u00: Voorstelling Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

11u00 – 11u15: Pauze

Waterkwantiteit in Vlaamse landbouwsector

11u15 – 11u25: Actieplan Water

11u25 – 11u40: Droogte-indicator ‘Standard Precipitation and Evapotranspiration Index’ (SPEI)

11u40 – 11u50: Ruimte voor vragen

11u50 – 12u45: Broodjeslunch

Waterkwantiteit in Vlaamse landbouwsector: praktisch

12u45 – 13u45: Maatregelen m.b.t. waterkwantiteit in kader van het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)

13u45 – 14u00: Stand van zaken projectoproep ‘Water-Land-Schap’

14u00 – 14u15: Ruimte voor vragen

14u15 – 14u30: Pauze

14u30 – 14u55: Praktijkgetuigenis landbouwer

14u55 – 16u30: Verplaatsing en bezoek Interreg-project F2AGRI: irrigatie d.m.v. gezuiverd afvalwater (locatie: Ardo)

16u30:               Einde studiedag

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. U kan zich registreren via het online inschrijvingsformulier. Daar kunt u ook meegeven of u bijvoorbeeld enkel aan het voor- of namiddaggedeelte wenst deel te nemen.

Deadline voor inschrijven: 17 oktober 2018

Praktische info

Cultuurkapel De Schaduw: Wezestraat 32, 8850 Ardooie

Ardo: Wezestraat 61, 8850 Ardooie

 

Meer informatie vindt u in de uitnodiging: Uitnodiging studiedag waterkwantiteit - 23 oktober 2018.pdf (.pdf 72.65 KB)