Vormingsnamiddag Boeren op een Kruispunt: Komen zorgverleners en welzijnswerkers van Mars? Komen land- en tuinbouwers van Venus?

29 november 2018

Hoe krijg je als zorgverlener meer voeling met de wereld van de land- en tuinbouw?
Wat doe je als je zorgwekkende signalen ziet bij boer, boerin of het bedrijf?
Bij wie kan je terecht voor een efficiënte zoektocht naar een haalbare oplossing?
Hoe maak je de brug tussen probleem en oplossing?

Deze vormingsnamiddagen zijn er voor medewerkers uit geestelijke gezondheid én voor bestuursleden van vakorganisaties en erfbetreders in de land- en tuinbouw

Programma

12u30: Ontvangst met drankje en belegde broodjes
13u: Woord van welkom door Geert Storme, coördinator project Zot van ’t Boeren
13u15: Drone-vlucht over het landschap van hulp en zorg in de regio

  • in de geestelijke gezondheid, toegelicht door Koen Demuynck, netwerkcoördinator Accolade regio Ieper-Diksmuide en PRIT regio Midden West-Vlaanderen
  • in de land- en tuinbouw, toegelicht door Geert Storme

14u: De passie en de ziel van de land- en tuinbouwer, toegelicht door Leen Ballieu, eerstelijnspsychologe te Poperinge in samenspraak met Riccy Focke, directeur Boeren op een Kruispunt
15u: even op adem komen
15u15: Voor medewerkers uit geestelijke gezondheid: Bedrijfsbezoek met toelichting van de bedrijfsleidinn
15u15: Voor bestuursleden van vakorganisaties en erfbetreders in de land- en tuinbouw: Je ziet en hoort veel. Wat doe je met signalen bij buren, vrienden en kennissen?
“waarom nog investeren in een wispelturige markt en dito consument? Een inleiding tot gesprek door Evelien Vierstraete en Isabel Depestel, freelance psychologen bij Boeren op een Kruispunt vzw

16u30: terug samen voor een netwerkmoment met streekknabbel en een slotwoord van Geert Storme

Locatie

Dit vormingsprogramma heeft plaats op twee locaties. Aan jou de keuze:

  • Op dinsdag 6 november 2018 te Pittem, Zaal Broeders Maristen, Broeders Maristentraat 2
  • Op donderdag 29 november 2018 te Beveren a/de Yzer, d’ Yserpasserelle, Lindestraat 17a

Inschrijven

Graag 8 dagen op voorhand - via geert [at] zotvantboeren [dot] be, met vermelding van naam en plaats.

Jouw deelname is geheel gratis.