Wedstrijd Europa in je buurt

9 mei 2016
10 mei 2016
11 mei 2016
12 mei 2016
13 mei 2016

‘Europa in je buurt!’ is een initiatief van de verschillende structuurfondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en het Europees Sociaal Fonds.

‘Europa in je buurt!’ wordt jaarlijks georganiseerd. Met dit initiatief willen we aantonen dat Europa ook op uw buurt inzet. Dit jaar informeren de structuurfondsen u, in de week van 9 tot en met 13 mei in de Vlaamse treinstations van de grote steden, over hoe Europa in uw buurt aanwezig is. Er wordt ook een wedstrijd georganiseerd met als hoofdprijs een overnachting voor twee personen inclusief ontbijt op het Vlaamse platteland.

Meer informatie op http://europainjebuurt.be/.