"Beste maatregel voor klimaat is een sterke landbouw"

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement kwamen de bezorgdheden van de landbouwers over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU aan bod. Minister van Landbouw Hilde Crevits was heel duidelijk: “De strijd van de komende weken gaat over voldoende budget, zorgen dat er geen externe convergentie komt maar dat de Vlaamse boer meer steun kan krijgen. De klimaatmaatregelen moeten in overeenstemming zijn en haalbaar zijn voor de boerenstiel zodat het niet plots onmogelijk zou worden in Vlaanderen om nog te voorzien in datgene wat we allemaal nodig hebben: gezond voedsel voor elke Vlaming.”

Donderdag verzamelen de Europese regeringsleiders tijdens een extra Europese top in Brussel in het kader van de meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot 2027. Ook het landbouwbudget komt er aan bod. Gevreesd wordt dat het budget zal afgebouwd worden met 5 procent van de directe steun en 15 procent voor de steun voor het ontwikkelingsbeleid voor het platteland. Dat is onaanvaardbaar voor verschillende landbouworganisaties die daarom actie voeren aan de Europese instellingen aan het Schumanplein.

Minister Crevits stipte drie grote zorgen aan wat betreft landbouw. “De eerste zorg is het totale budget: hoeveel wordt er vanuit de Europese meerjarenbegroting jaarlijks besteed aan landbouw?”, zegt ze. “De tweede zorg is de verdeling van de budgetten. Zelfs als het totaalbudget een beetje naar beneden zou gaan, zou dat toch nog goed kunnen zijn voor Vlaanderen. Maar dat hangt dus af van de interne verdeling. Op dit ogenblik krijgt de gemiddelde boer in Vlaanderen meer steun per hectare omdat de kosten, zoals energie en grondprijzen, bij ons ook hoger zijn. Dat wordt gecompenseerd en dus wordt er extra steun gegeven. Maar als Europa zou beslissen tot externe convergentie, betekent dat dat de steun overal meer gelijkgeschakeld zal worden. Dat zou niet goed zijn voor onze boeren. Een derde zorg zijn de steeds strenger wordende eisen op het vlak van klimaat en omgeving. Die eisen zijn er. Maar als je natuurlijk minder budget hebt, minder steun per hectare, en hogere eisen, dan dreig je drie keer te verliezen.”

Binnen het Vlaamse regeerakkoord werd afgesproken dat de herverdeling van de Europese budgetten er niet toe mag leiden dat de Vlaamse enveloppe voor cohesie of landbouw zou dalen. “Wij zullen alles doen wat wij kunnen om die drie moeilijkheden, die voor ons liggen, te verdedigen”, aldus de minister. “We willen niet dat onze boeren in de kou staan.”

Bij monde van Steven Coenegrachts (Open Vld) en Bart Dochy (CD&V) werd ook gepleit om de financiële steun terecht te laten komen bij de echt actieve landbouwers. Over de definitie van ‘actieve boer’ is er al een akkoord met de landbouworganisaties, duidde de minister.“Een pensioenboer hoort daar niet bij”, zegt Crevits. “De steun moet terechtkomen bij degenen die vandaag actief zijn in de landbouwsector. Als Europa ons toelaat om de definitie te handhaven die wij willen, dan kunnen we ervoor zorgen dat de steunmaatregelen echt terechtkomen bij degenen die het nodig hebben.”

Volgens minister Crevits hoeft er ook helemaal geen tegenstelling te zijn tussen landbouw en klimaat. “De beste maatregel die je voor het klimaat kunt nemen, is ervoor zorgen dat je een sterke landbouw dichtbij hebt”, zegt ze. “Als je in je omkadering zorgt dat dat niet meer bestaat, dan worden wij in Vlaanderen totaal afhankelijk van het buitenland. Ik zal dat nooit toelaten.” Ze verwijst hiervoor ook naar de inspanningen van landbouwers op het terrein die, zelfs voor er een maatregel komt, werk maken van groenkanten. “Ze weten dat het zo belangrijk is voor de duurzaamheid van de grond dat je ook de randen goed gaat bewaken”, aldus de minister. “Maar zonder centen kun je uiteraard niet steunen.”

Bron: Vilt, 20 februari 2020