Brabants trekpaard. Proefprojecten in het kader van innovatieve en duurzame land- en bosbouw.

Titel project: Brabants trekpaard. Proefprojecten in het kader van innovatieve en duurzame land- en bosbouw.

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Locatie: Provincie Vlaams-Brabant

Projectpromotor: Provincie Vlaams-Brabant

Projectwebsite: www.brabantstrekpaard.be

Het Brabants trekpaard staat sinds lang bekend om zijn zacht en werkwillig karakter en werd in het verleden vaak gebruikt voor verschillende (landbouw)technieken. Het trekpaard biedt tal van mogelijkheden dat men via dit project bekend wil maken bij het groot publiek. Het project heeft als primair doel om relevante landbouwtechnieken uit het verleden, die werden uitgevoerd door het Brabants trekpaard, te vertalen in nieuwe bestemmingen en werkzaamheden voor dit paardenras. 

Het plattelandsproject laat zien dat werken met deze paarden een milieuvriendelijk en specifiek antwoord kan bieden op uiteenlopende vragen. Door het koppelen van de oude (landbouw)technieken aan de hedendaagse noden en vragen vanuit de zorgsector, de land-, tuin- en bosbouw, testen ze met dit project uit of de antwoorden al dan niet in de bestaande kennis terug te vinden zijn. Uiteindelijk werd er gekozen om vier projecten op te zetten met uiteenlopende doelen.

In samenwerking met hoevebrouwerij ‘Ten Dormaal’ in Tildonk wordt onderzocht of het trekpaard ingezet kan worden in de hopteelt. De paarden zouden helpen bij het bewerken van het land en het onderhouden van de hopvelden en de oogst van de hop. Zo worden de oude trekpaardtechnieken in stand gehouden maar blazen ze ook leven in nieuwe technieken die dienen als milieuvriendelijke werkmethoden.

Naast hopteelt wordt ook onderzocht of het Brabants trekpaard eventueel kan helpen met huisvuilophaling en groenbeheer. Afvalophaling in gemeentes bleek al snel geen haalbare kaart op gebied van wetgeving, maar in het provinciedomein Huizingen loopt het project wel vlot en worden de paarden ook ingezet in de algemene werking van het domein. Dit zowel voor onderhoud als voor recreatie van de bezoekers.

Ook voor bosbeheer bekijkt men of het paard ingezet kan worden opdat de fauna en flora in de bosomgeving en natuurreservaten gerespecteerd worden. Want op deze manier worden zware, vervuilende machines uit de bossen geweerd.

Paarden die niet aan het werk worden gezet, worden door zorginstellingen ingeschakeld voor ‘Equine Assisted Therapy’. Op vaste momenten kunnen personen met autisme van vzw De Okkernoot in contact komen met de Brabantse trekpaarden. Zij krijgen de mogelijkheid om de paarden te voederen en te verzorgen, en de stallen te onderhouden.

Het project toont aan dat het Brabants trekpaard ruim inzetbaar is en antwoorden kan bieden op uiteenlopende hedendaagse noden. Ze hopen te bereiken dat het trekpaard in de toekomst weer breed ingezet kan worden in natuurreservaten, tuin- en landbouw, de zorgsector, groenbeheer …

Foto's

Brabants trekpaard met jongen Brabants trekpaard met werktuig achter gespannen Brabants trekpaard met werktuig achter gespannen Brabants trekpaard dat boom voortsleept

Copyright: Lander Loeckx - Provincie Vlaams-Brabant