UPDATE 7 april: 'Call for expression of interest' (deadline: 20 april 2020) - EIP-AGRI workshop ‘Towards carbon neutral agriculture’

UPDATE 7 april 2020

De workshop ‘Op weg naar CO2-neutrale landbouw, die normaal op 17 en 18 juni 2020 georganiseerd wordt door de Europese Commissie en het EIP-AGRI Service Point’ in Estland, wordt verzet naar 9 en 10 september 2020. Ze zijn nog steeds op zoek naar boeren en andere deelnemers met ervaring in het ontwerpen en / of implementeren van landbouwsystemen of -praktijken die bijdragen aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van de Europese landbouwsector.

Ook de deadline is verlengd. Indien u graag uw interesse wil laten blijken, kunt u dit nu voor 20 april 2020 doen op deze webpagina van EIP-AGRI.

Meer info

Op 9 en 10 september 2020 organiseren de Europese Commissie en het EIP-AGRI Servicepunt de workshop ‘Op weg naar CO2-neutrale landbouw’ in Estland. Dit interactieve evenement is gewijd aan netwerken en het delen van bestaande ervaringen tussen projecten die betrekking hebben op innovatieve oplossingen, landbouwsystemen en praktijken die bijdragen tot de optimalisatie van de koolstofbalans in de Europese landbouwsystemen. Het onderwerp van de workshop is zeer relevant voor de belangrijkste politieke prioriteiten van de Commissie, en met name het Europese Green Deal-initiatief dat gericht is op klimaatneutraliteit tegen 2050.

Deelnemers zijn onder meer landbouwers en landbouworganisaties, boswachters, onderzoekers, EIP-operationele groepen, kmo's, adviseurs, universiteiten, onderzoeks- en technologieorganisaties, rurale netwerken en iedereen die mogelijk betrokken is bij relevante projecten of ervaring heeft met ontwerpen en / of het implementeren van innovatieve oplossingen, landbouwsystemen of praktijken die bijdragen aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de landbouwsector in heel Europa.

Doelstellingen

Landbouw en klimaatverandering zijn nauw met elkaar verbonden. Aan de ene kant is de landbouw een van de belangrijkste bronnen van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4), twee broeikasgassen, maar tegelijkertijd heeft het een groot potentieel om koolstof vast te leggen en op te slaan in planten, bomen en bodems. Een meer koolstofneutrale landbouw is mogelijk als de juiste landbouwbeheerpraktijken worden toegepast om de koolstofbalans in landbouwsystemen te optimaliseren. Dit kunnen bijvoorbeeld praktijken zijn die gericht zijn op het verminderen van de CH4-emissie van vee, praktijken die leiden tot een verminderd gebruik van landbouwinputs (bijv. Brandstoffen, pesticiden, meststoffen) of praktijken die ertoe bijdragen dat koolstof in de bodem wordt opgeslagen.

De focus van deze workshop ligt op de transitie naar koolstofneutraliteit in de landbouw, door:

  • Acties m.b.t. bodem-, gewas- en veebeheer die koolstof in de bodem vasthouden en verhogen.
  • Bedrijfsbeheerpraktijken, zoals gemengde landbouw, agroforestry, agro-ecologie en biologische landbouw die de diversificatie van landbouwsystemen bevorderen en die andere milieuvoordelen opleveren, zoals een grotere biodiversiteit, zowel op korte als op lange termijn.
  • Veeproductie die de uitstoot van koolstof of methaan minimaliseert (bijv. mestbeheer).
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen in de landbouw, met name in verband met het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en andere inputs van landbouwbedrijven (bv. brandstofverbruik). Methoden en instrumenten om de koolstofemissies en de vastlegging op bedrijfsniveau te beoordelen.

Bovendien zijn de conclusies van de workshop bedoeld om de toepassing van deze praktijken in de praktijk te bevorderen, wat ook kan worden bevorderd door de Green Deal en toekomstige strategische GLB-plannen en door Horizon Europa, vanwege het potentieel van deze praktijken om bij te dragen tot de verwezenlijking van de GLB's transversale doelstellingen en de veerkracht en de ecologische, sociale en economische prestaties van het landbouwsysteem verbeteren.

Specifieke doelstellingen van de workshop

De specifieke doelstellingen van de workshop zijn:

  • het identificeren van gemeenschappelijke uitdagingen, belemmeringen, drijfveren en bestaande initiatieven
  • mogelijke oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen bekijken
  • het uitwisselen van goede praktijken en het analyseren van hun succesfactoren
  • het verbinden van deelnemende projecten om verdere samenwerking te bevorderen
  • inzicht in de elementen die nodig zijn om de implementatie van praktijken en oplossingen te stimuleren en de innovatieondersteunende omgeving te verbeteren