EIP-project ‘Healthy Water for Happy Cows’ onderzoekt het effect van chemische drinkwaterontsmetting op de penswerking en de prestaties van koeien

Hoe verbeter je het drinkwater van koeien?

Kwalitatief drinkwater is de sleutel tot gezonde koeien die goede technische prestaties leveren. Toch kan niet elke rundveehouder die kwaliteit verzekeren. Een waterbehandeling is een mogelijke oplossing om de bacteriologische kwaliteit van het water te verbeteren. De komende twee jaar gaan Inagro en de Hooibeekhoeve, samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s, op zoek naar meer kennis over drinkwaterontsmetting bij rundvee.

Drinkwater is één van de belangrijkste onderdelen van het rantsoen van zowel melk- als vleesvee. Minder kwaliteitsvol drinkwater kan leiden tot tegenvallende productieresultaten. Het kan zelfs zorgen voor ziekte of sterfte bij de dieren.

Door de toenemende druk op kwetsbare grondwaterlagen, maakt de rundveehouderij steeds meer gebruik van minder kwetsbare waterbronnen zoals regenwater of ondiep grondwater. “Ervaring leert dat de bacteriologische kwaliteit van deze alternatieve waterbronnen sterk kan variëren”, zegt Els Stevens, onderzoeker bij de Hooibeekhoeve. “Dit stelt veel veehouders voor de keuze: overschakelen naar leidingwater of op zoek gaan naar een passende drinkwaterbehandeling om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren.” 

Onderzoek naar impact op penswerking en prestaties

In de varkens- en pluimveehouderij wordt vaak gekozen om het water chemisch te ontsmetten. Drinkwaterontsmetting is ook binnen rundveehouderij een mogelijke oplossing om de bacteriologische waterkwaliteit te verbeteren. “Toch is er grote voorzichtigheid in het gebruik van ontsmettingsmiddelen”, vertelt An Cools, onderzoeker bij Inagro. “Dat komt omdat het nog niet duidelijk is welke invloed dit heeft op de penswerking. Er is weinig documentatie en de ervaring in de praktijk is eerder beperkt. Op dit moment weten we dus niet of de vrees terecht is.”

Daarom beslisten Inagro en de Hooibeekhoeve, de landbouwpraktijkcentra van de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen, om samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s een operationele groep op te richten. De groep ‘Healthy Water for Happy Cows’ krijgt steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie en loopt van februari 2021 tot en met januari 2023. Via labotesten en praktijkproeven wordt het effect van chemische drinkwaterontsmetting op de penswerking en de prestaties van koeien onderzocht. Met die info wil de groep bruikbare adviezen verzamelen om Vlaamse rundveehouders op weg te helpen.

Gezocht: praktijkervaringen van rundveehouders

Melkvee- en vleesveehouders kunnen hun ervaringen met drinkwater en eventuele drinkwaterbehandelingen delen via een korte enquête. Deelnemen? Klik op deze link.

Meer info over ‘Healthy Water for Happy Cows’ vind je op de websites van Inagro en Hooibeekhoeve.

Bron: Vilt, 6 april 2021