Green deal: Strategie van boer tot bord

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2020 de 'van boer tot bord'-strategie (farm to fork) gelanceerd. Deze vormt de kern van de Europese Green Deal die tot doel heeft voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken.  

De strategie richt zich op: 

  • ervoor zorgen dat de Europeanen gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel krijgen
  • Klimaatverandering aanpakken
  • Bescherming van het milieu en behoud van de biodiversiteit
  • Eerlijk economisch rendement in de voedselketen
  • Toename van de biologische landbouw

Biologische landbouw is een milieuvriendelijke praktijk die verder moet worden ontwikkeld. De Commissie stelt voor om de ontwikkeling van het biologische landbouwgebied in de EU te stimuleren met als doel om tegen 2030 25% van de totale landbouwgrond in het kader van de biologische landbouw te bebouwen.