Innovatienetwerk voor rundvlees: Europese rundveehouders met elkaar verbinden en de duurzaamheid van de sector stimuleren

Rundveehouders in Europa staan voor dringende uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. Het Rundvleesinnovatienetwerk Europa (BovINE) is in 10 lidstaten opgericht om praktische oplossingen te bieden. Dit netwerk richt zich op de behoeften van de 1,8 miljoen rundveehouderijen in de EU. Ook in België is het Beef Innovation Network Europe (BovINE) opgericht.

Maeve Henchion coördineert het project namens Teagasc, de Ierse autoriteit voor landbouw- en voedselontwikkeling. De inspiratie om het BovINE netwerk op te zetten kwam door haar neef die boer is. Maeve: "Mijn neef wilde altijd meer leren van andere boeren, en op zijn vrije dagen ging hij vaak naar opendeurdagen die werden georganiseerd door Teagasc en andere organisaties om te leren over het onderzoek dat wordt gedaan in de rundvleessector. Nu doet BovINE dat voor hem en voor de andere boeren. BovINE geeft hen toegang tot kennis van boeren en onderzoek, en niet alleen in Ierland, maar ook bij boeren, instituten en universiteiten in heel Europa."

Inzicht in de behoeften van de boeren en hoe hun productiesystemen werken, staan centraal in het BovINE netwerk. Er is al veel onderzoek gedaan, maar het is nog niet in de praktijk gebracht. Dat is een van de doelstellingen van het netwerk. Maeve: "Wij zien alle boeren in ons netwerk als een bron van innovatie en als belangrijke actoren. We werken ook samen met bijvoorbeeld diervoederbedrijven, adviseurs en boeren en rasverenigingen, en kleine en middelgrote ondernemingen. Samen kunnen we werken aan innovaties die de duurzaamheid van het rundvleessector bevorderen."

Trevor Boland in de wei bij zijn koeien

"Landbouwers kunnen geïnteresseerd zijn om zich bij ons netwerk aan te sluiten, zodat hun stem kan worden gehoord en zodat wij kunnen zorgen voor toegang tot oplossingen op basis van hun behoeften. Landbouwers kunnen ook geïnteresseerd zijn in het delen van hun kennis of het tonen van hun persoonlijke ervaringen met andere Europese rundveehouders. Het BovINE-netwerk verspreidt ook resultaten van andere Europese projecten die zich bezighouden met thema's die verband houden met rundvlees. Zo verspreiden we bijvoorbeeld kennis van het LIFE Beef Carbon project, en ook van de operationele groepen van EIP-AGRI die verbonden zijn aan ons netwerk."

Trevor Boland, een zoogdierhouder van de westkust van Ierland heeft zich bij het netwerk aangesloten. Trevor: "Ik ben betrokken bij het BovINE-netwerk via de IFA (Irish Farmers Association), om nieuwe ideeën op te doen bij innovaties van onze EU-landbouwcollega's. Ik hoop dat mijn deelname aan dit netwerk zal bijdragen aan het veiligstellen van de toekomst van de gezinslandbouw in Ierland in termen van verbetering van de financiële levensvatbaarheid en milieuduurzaamheid".

Trevor hoopt ook te leren hoe collega's in de Europese rundveehouderij de uitdagingen aangaan op belangrijke vlakken als de diergezondheid, milieuduurzaamheid, financiële levensvatbaarheid en technische efficiëntie.

Trevor: "We moeten in staat zijn om een aantal van de oplossingen die we op EU-niveau kunnen aanwijzen, op eigen kracht toe te passen op de uitdagingen die ons te wachten staan op onze boerderijen. In het Ierse netwerkevenement, dat ik virtueel bijwoonde, was er een uitstekende presentatie over innovaties en goede praktijken uit andere EU-landen. Een innovatie, geleverd door een van de BovINE-partners uit Portugal, benadrukte een zeer unieke methode om een zwak kalf bij de geboorte nieuw leven in te blazen, iets dat ik nog nooit eerder had gezien. Met meer informatie, die ik hoop te krijgen op het BovINE kenniscentrum, wil ik dit graag uitproberen op mijn boerderij."

Meer informatie

Foto's (copyright: Trevor Boland)

Trevor Boland in de stal bij zijn koeien