Mycorrhiza-schimmels als groen alternatief voor minerale meststoffen

Duitse Operationele Groep onderzoekt effectieve toepassing van Mycorrhiza in het veld. 

Mycorrhiza-schimmels kunnen een nuttige bio-stimulans zijn voor de landbouw. Het kan bijdragen aan een betere gewaskwaliteit en een hogere opbrengst met minder meststoffen, omdat de schimmels de plantenwortels kunnen helpen bij het opnemen van voedingsstoffen zoals stikstof, kalium en fosfaat uit een veel groter bodemvolume. Dit kan ook helpen voorkomen dat voedingsstoffen uitspoelen naar het grondwater. In Noord-Duitsland heeft de Operationele Groep AMF AGRI onderzocht hoe Mycorrhiza effectief en eenvoudig in het veld kan worden toegepast. Het project vond een aantal antwoorden die leiden tot meer interessante onderzoeksvragen. 

Het Instituut voor Plantcultuur (Institut für Pflanzenkultur) leidde het project. Dit instituut werkt samen met boeren aan kennisontwikkeling en -uitwisseling, terwijl het ook zijn eigen bedrijf beheert. Dr. Carolin Schneider, die het project coördineerde, zegt: "Onze Operationele Groep heeft zich gericht op het ondersteunen van efficiënt en grondstofbesparend nutriëntenbeheer. We hebben de geautomatiseerde en gerichte toepassing van Mycorrhiza in het veld getest om gewassen te helpen bij het opnemen van voedingsstoffen en de groei. We ontdekten ook dat microspreaders nuttig zijn bij het toepassen van de Mycorrhiza, omdat ze het Mycorrhiza-inoculum direct in de zaadrij kunnen verspreiden. Dit inoculum is een zeer fijn poeder, dat gecombineerd moet worden met dragermateriaal voor toepassing in het veld."

"We wilden het gebruik van de Mycorrhiza testen in een conventioneel en organisch systeem, gedurende twee groeiseizoenen. Twee boeren werkten met ons samen om het gebruik van Mycorrhiza in hun gewassen te testen. Michael Cordts verbouwt soja en maïs op 155 ha grond op zijn biologische boerderij. Bernd Trumann teelt op zijn 350 ha aardappelen op de conventionele manier. De Mycorrhiza werd geënt in granulaat, geschikt voor microstrooiers. De boeren deden de voorbereiding van het veld, het zaaien, het onderhoud en de oogst. Hun ervaring en kennis op het gebied van microstrooiers bleek zeer waardevol bij het ontwikkelen van een effectieve applicatiemethode voor de Mycorrhiza.

Het project leverde een aantal interessante inzichten op. Schneider: Het belangrijkste resultaat van deze Operationele Groep was dat de Mycorrhiza positieve effecten had op de opbrengst en de biomassa van soja en maïs voor de biologische landbouw. Helaas bleek dat de aardappelboer Trumann met de Mycorrhiza geen goede resultaten behaalde. We weten niet precies waarom, want zonder een gedetailleerd onderzoek kunnen er veel verschillende redenen zijn. Aan het eind van het project concludeerden we dat we meer tests moesten doen om de redenen voor de verschillende resultaten van de Mycorrhiza behandelingen te onderzoeken".

"We hadden ook enkele onbeantwoorde vragen over de precieze toepassing van de Mycorrhiza met de microspreader. Daarom hebben we in februari 2019 het project Precision-AMF Operational Group opgezet dat de gebiedsgerichte toepassing van Mycorrhiza door een microspreader met behulp van precisietechnologie zal onderzoeken. In 2020 is het instituut ook gestart met het vervolgproject van de Operationele Groep Bioseed. Het onderzoekt de effectiviteit van het coaten van zaden met Mycorrhiza. Dit zou landbouwers tijd kunnen besparen, omdat ze dan de Mycorrhiza niet apart hoeven te verspreiden. Het toepassen van Mycorrhiza op gewassen kan een veelbelovende manier zijn voor akkerbouwers om meer te produceren met minder, maar er zijn nog veel praktische vragen te beantwoorden", concludeert Dr.Schneider.

Lees het volledige persartikel (lange en korte versie)

Lees het artikel op de EIP-AGRI-website