Operationele groepen gaan aan de slag met innovatie

In een operationele groep zoeken onderzoekers en land- en tuinbouwers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen in de landbouw. Binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) werd bijna 150.000 euro opgenomen voor de werking van vijf operationele groepen. Ondertussen zijn de eerste groepen van start gegaan. “Zo zoeken twee operationele groepen naar oplossingen om de land- en tuinbouw beter te wapenen tegen waterschaarste door innovatieve samenwerkingsverbanden te creëren tussen verschillende partijen”, klinkt het bij het departement Landbouw en Visserij.

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) stimuleert en ondersteunt de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw via diverse maatregelen. Eén hiervan is: ‘innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) via een grotere interactie tussen onderzoek en praktijk’.

“Geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers of andere actoren kunnen zich organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk, waarvoor ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken”, klinkt het bij het departement Landbouw en Visserij. In Vlaanderen zijn er vijf zo’n groepen die ondertussen van start zijn gegaan. Hun projecten lopen doorgaans twee jaar. 

Zo gaat de groep AWAIR (AfvalWAter voor Irrigatie) op zoek naar alternatieve waterbronnen om landbouwers beter te wapenen tegen waterschaarste. “Wij willen het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) inzetten voor de tuinbouw”, klinkt het. “Vlaanderen valoriseert deze waterbron momenteel zeer beperkt. Maar die installaties zijn talrijk aanwezig en verwerken dagelijks grote volumes water. Ze zouden het jaar rond zeer lokaal een aanzienlijke hoeveelheid water beschikbaar kunnen stellen. AWAIR wil de inzet van gezuiverd afvalwater voor irrigatie in de tuinbouw op een structurele manier mogelijk maken.”

Een andere groep wil dan weer meer inzicht krijgen in zwerfstromen op melkveebedrijven. “Zwerfstroom ontstaat wanneer stroom afwijkt van het gewenste elektrische circuit”, klinkt het. “Dit kan voor veel ongemak zorgen bij de koeien. Maar de kennis over het herkennen, opmeten en oplossen van zwerfstroom is nog beperkt en versnipperd. Daardoor slepen de problemen soms jarenlang aan. Wij willen zwerfstroom sneller detecteren en oplossen en de aandacht vestigen op een correcte aarding en isolatie van elektrische componenten in de melkstal.”

Bron: Vilt, 5 augustus 2019