Oproep deelname aan EIP-AGRI brokerage event ‘Get involved in the EU Mission: A Soil Deal for Europe’

Het Directoraat-Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie (DG AGRI) en de ondersteuningsfaciliteit "Innovatie en kennisuitwisseling | EIP-AGRI' organiseren een EIP-AGRI brokerage event 'Get involved in the EU Mission: A Soil Deal for Europe'. 

Dit evenement vindt plaats in Brussel, België van woensdag 8 tot en met donderdag 9 juni 2022. 

Dit evenement biedt matchmakingsessies door middel van persoonlijke ontmoetingen en netwerken tussen landbouwers, adviseurs, onderzoekers en andere relevante belanghebbenden, met als doel de voorbereiding van voorstellen voor de EU-missie 'A Soil Deal for Europe Call', te ondersteunen. 

Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om kennis en innovatieve ideeën en praktijken (proeftuinen en vuurtorens) uit te wisselen, die potentiële aanvragers kunnen inspireren om deel te nemen aan de volgende EU-missieoproep. 

Meer informatie