Vermindering van voedselverlies op het landbouwbedrijf: nieuwe praktijken en technologieën

Welke nieuwe praktijken en technologieën op het landbouwbedrijf kunnen het voedselverlies beperken?

EIP-AGRI publiceerde het eindrapport van de focusgroep. 

Stappenplan:

  • Het identificeren van de belangrijkste factoren die het verlies van plantaardige voedingsmiddelen op het landbouwbedrijf veroorzaken.
  • Identificeren van bestaande praktijken op het landbouwbedrijf die het verlies van plantaardige voedingsmiddelen, zoals granen, olijven en groenten en fruit, beperken.
  • Technologieën identificeren die kunnen bijdragen tot het creëren van waarde binnen de voedselketen of in niet-voedingswaardeketens voor bijproducten en voor producten die anders misschien niet zouden worden verkocht (let wel: de energieproductie op het landbouwbedrijf wordt al behandeld in een andere focusgroep en is niet het belangrijkste doelwit van deze focusgroep).
  • Definieer strategieën om het verlies van plantaardige levensmiddelen op het niveau van het landbouwbedrijf te beperken. Dit vanaf de selectie van de gewassen en variëteiten en het planten tot de oogst en de levering van het product (behandeling, opslag ...).
  • Het identificeren van voorbeelden van nieuwe strategieën voor het op de markt brengen van plantaardige voedingsmiddelen die niet van een dergelijke kwaliteit zijn dat ze door de traditionele marktkanalen worden geaccepteerd.
  • Verkennen van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden om het voedselverlies op het landbouwbedrijf te helpen verminderen.
  • Geef voorbeelden van goede praktijken en instrumenten om het verlies van plantaardige levensmiddelen op het bedrijf te beperken.
  • Potentiële innovatieve acties voorstellen om de kennis en het gebruik van praktijken en strategieën voor het beperken van voedselverspilling op het landbouwbedrijf te stimuleren. En om inspiratie en ideeën aan te reiken voor operationele groepen en andere innovatieve projecten.
  • Identificeren van de resterende onderzoeks- en innovatiebehoeften die voortvloeien uit de praktijk in verband met de vermindering van het voedselverlies bij de productie van plantaardige levensmiddelen.

De documenten, de resultaten en meer informatie vindt u op de website van EIP-AGRI

Bron: EIP-AGRI