EIP-AGRI

Via deze video legt EIP-AGRI uit hoe een Operationele Groep werkt (NL).

Via deze video legt EIP-AGRI uit wat AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) is en hoe het werkt (ENG).

Via deze link wordt u doorverwezen naar de website van EIP-AGRI. De Vlaamse Landmaatschappij is het 'Service Point' hiervan.

Het EIP-AGRI service point treedt op als tussenschakel binnen het EIP-AGRI-netwerk om de communicatie en samenwerking te versterken tussen iedereen die interesse toont voor innovatie in de landbouw: landbouwers, onderzoekers, adviseurs, ondernemingen, natuurverenigingen, consumentenorganisaties en andere Ngo’s.

De Europese Commissie richtte het EIP-AGRI service point op in april 2013 om mensen te verbinden en innovatie en kennisdeling in de landbouw te vergemakkelijken.

Het EIP-AGRI service point verleent volgende diensten:

  • Een helpdesk die uw vragen beantwoordt

  • Focusgroepen die zich buigen over specifieke uitdagingen met betrekking tot landbouw en bebossing

 

Het Service Point informeert u

Naast de evenementen en de website, informeert het EIP-AGRI service point de leden van het EIP-AGRI-netwerk, schakelt ze in en stimuleert ze om innovatie in de landbouw via de EIP-AGRI-nieuwsbrief, het EIP-AGRI-magazine, sociale media en pers snel over heel Europa te verspreiden.

 

Contacteer het service point

  • In het kantoor: EIP-AGRI Service Point, Gulden Vlieslaan 72 - 1060 Brussel – België
  • Via teleefoon: +32 2 543 73 48
  • Via e-mail: servicepoint [at] eip-AGRI [punt] eu
  • Bereikbaarheid: download hier de wegbeschrijving.

 

U kunt het EIP-AGRI-service point ook via sociale media volgen: