Oproep tot deelname: EIP-AGRI-seminarie: Gezonde bodems voor Europa: duurzaam beheer door kennis en praktijk

Oproep tot deelname van landbouwers, onderzoekers ea. aan het EIP-AGRI seminarie met als thema 'Gezonde bodems voor Europa: duurzaam beheer door kennis en praktijk'.

Het seminarie vindt plaats op 7 en 8 oktober 2020  in Setubal, Portugal.

Bij interesse mag u het het aanvraagformulier invullen, vóór 14 mei 2020.  

Meer informatie

Gezonde bodems zijn van fundamenteel belang voor de duurzame productie van levensmiddelen, diervoeders en vezels. Daarnaast hebben gezonde bodems ook heel wat andere functies die bijdragen aan het welzijn van de mens, zoals het filteren van water, koolstofvastlegging, nutriëntencyclus en het behoud van de biodiversiteit.

De gezondheid van de bodem wordt beïnvloed door niet-duurzame beheerspraktijken zoals frequente grondbewerking, die het verlies van organisch materiaal in de bodem versnelt, verkeerd gebruik van landbouwchemicaliën dat leidt tot bodem- en waterverontreiniging of irrigatiepraktijken die verziltingsproblemen veroorzaken.

De klimaatverandering kan de bodem ook op verschillende manieren beïnvloeden. Frequentere zware regenval en droogteperiodes kunnen leiden tot meer erosie, uitspoeling van voedingsstoffen en verontreinigende stoffen, koolstofverlies in de bodem en verzilting van de bodem.

Positief is dat praktijken die de gezondheid van de bodem verbeteren, deze negatieve effecten, met inbegrip van de gevolgen van de klimaatverandering, kunnen verzachten of zelfs omkeren.

Dit interactieve evenement is gewijd aan het identificeren van, het leren van en het bevorderen van duurzame bodembeheerpraktijken om de gezondheid van de bodem in stand te houden.

Het algemene doel van het seminarie is het vergroten van de bewustwording en de praktische uitdagingen en oplossingen voor bodembeheer aanpakken ter verbetering van de bodemgezondheid.

De specifieke doelstellingen van het seminarie zijn:

  • Bewustmaking van het belang van de gezondheid van de bodem en van diverse EU-initiatieven om deze gezondheid in stand te houden en te verbeteren.
  • De resultaten en uitkomsten van eerdere EIP-AGRI-netwerkactiviteiten, zoals focusgroepen voor bodemgerelateerde kwesties en relevante workshops, te bevorderen en hierop voort te bouwen.
  • Het delen van ervaringen en goede praktijken om de gezondheid van de bodem in stand te houden, die door relevante projecten, onderzoeksactiviteiten en landbouwers zijn geïdentificeerd.
  • Het identificeren van synergieën tussen verschillende soorten projecten op het vlak van bodemgezondheid en het aanmoedigen van verdere samenwerking tussen de deelnemers door middel van netwerken.
  • Bespreken van uitdagingen en oplossingen voor de gezondheid van de bodem, vaststellen wat nodig is om deze oplossingen operationeel te maken voor landbouwers, bosbouwers en andere grondbeheerders, en op grote schaal te gebruiken/aan te nemen.
  • Identificeren van onderzoeksbehoeften en niet-onderzoeksacties om bij te dragen aan de agenda van het missiegebied 'Bodemgezondheid en voedsel' van Horizon Europa.