Oproep Operationele Groepen

In een operationele groep organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken ze oplossingen en werken ze samen aan concrete innovaties. De landbouwer en zijn/haar vraag staan centraal in het proces. De kennisuitwisseling binnen de operationele groep moet nieuwe inzichten en ideeën opleveren en bestaande impliciete kennis kneden tot bruikbare oplossingen. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers heeft als voordeel dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk zullen bepaald worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. Door hun deelname in een operationele groep worden land- en tuinbouwers mede-eigenaar van het proces in plaats van een studieobject te zijn. Er zullen gedurende de programmaperiode meerdere oproepen gelanceerd worden voor de oprichting en de werking van operationele groepen rond een specifiek vraagstuk. Om voldoende focus te houden en in te spelen op de actualiteit, kunnen er thema’s vastgelegd worden in de oproep.

Voor meer informatie, ga naar: http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/eip

Oproep 2016

De oproep voor de operationele groepen is rond een thema naar keuze of rond het thema Instandhoudingsdoelstelling/Programmatische Aanpak Stikstof (IHD/PAS). In totaal kunnen binnen het beschikbare budget vijf operationele groepen geselecteerd worden. Alle ingediende projecten zullen geëvalueerd worden door een beoordelingscommissie van experten.

Het maximale subsidiebedrag per operationele groep bedraagt € 30.000. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten. De indiener en partners staan zelf in voor de overige 10% cofinanciering. Het budget biedt dus ruimte voor minimum vijf operationele groepen. Een digitaal exemplaar van de projectaanvragen moet verstuurd worden naar els [dot] lapage [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be en carine [dot] gilot [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be, ten laatste op vrijdag 1 april 2016.

Aanvraagformulier subsidie operationele groepen 2016

Handleiding bij aanvraagformulier subsidie operationele groepen 2016

vr_2015_0910_doc.1027-2_eip_-_bvr.pdf