Hogan raadpleegt het grote publiek over landbouwbeleid

Alvorens de Europese Commissie gaat sleutelen aan de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) sprokkelt landbouwcommissaris Phil Hogan ideeën aan de hand van een openbare raadpleging. Niet alleen stakeholders maar werkelijk iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie mag zijn mening kwijt over het GLB na 2020. Hogan gaf tijdens de persvoorstelling zelf al aan dat het beleid gemoderniseerd en vereenvoudigd moet worden, maar rekent ook op input van buitenaf. Die zal niet alleen van landbouworganisaties komen want bijvoorbeeld Natuurpunt is er als de kippen bij om op de onvolkomenheden van het Europees landbouwbeleid te wijzen en de hoop uit te drukken dat de subsidies in de toekomst zullen gaan naar “boerenlandbouw met aandacht voor milieu en natuur”.

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Drie maanden lang hebben boeren, burgers en belangenorganisaties de tijd om te reflecteren over het Europees landbouwbeleid. Deze raadpleging is de eerste stap in het hervormingsproces dat in 2020 moet uitmonden in een moderner en eenvoudiger GLB. De ontvangen bijdragen worden door de Commissie gebruikt om de toekomstige prioriteiten te bepalen.

Bij de aankondiging van de enquête zei EU-commissaris Phil Hogan: “Met deze openbare raadpleging roepen we alle belanghebbenden en geïnteresseerden in de toekomst van de voedselproductie en de landbouw in Europa op om mee vorm te geven aan een beleid voor alle Europeanen. Ik ben ervan overtuigd dat het uitgestippelde pad voor de toekomst zal leiden tot een nog beter presterend gemeenschappelijk landbouwbeleid. We moet het beleid wel verfijnen en een nieuwe impuls geven én er moeten uiteraard voldoende middelen voor worden uitgetrokken."

De resultaten van de enquête worden door Hogan in juli voorgesteld op een conferentie in Brussel. Eind 2017 komt de Commissie met een mededeling waarin de resultaten van de raadpleging zijn meegenomen en waarin ook de balans wordt opgemaakt van het huidige beleid. Dan al zal de landbouwcommissaris een aantal ballonnetjes oplaten in de vorm van mogelijke toekomstige beleidsopties. De Europese Unie voert sinds 1962 een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarmee is het één van de langst bestaande beleidsdomeinen van de EU.

In de loop der jaren is het GLB mee geëvolueerd met de veranderende uitdagingen op de landbouwmarkten. De laatste hervormingen dateren van 2013, maar de Europese Commissie ziet zelf in dat er zich sindsdien zaken hebben voorgedaan (marktonzekerheid, prijsdalingen, verschuiving van multilaterale naar bilaterale handelsakkoorden, nieuwe internationale verbintenissen op vlak van klimaat en duurzame ontwikkeling, enz.) die om een doeltreffende reactie vragen.

Het grote publiek mag nu dus mee discussiëren over de vraag of de vorige hervorming ver genoeg ging in het evenwichtig verstrekken van subsidies, economisch perspectief bieden aan landbouw en platteland, milieubescherming (b.v. vergroening van de directe inkomenssteun), enz. Als je die vraag aan Natuurpunt stelt, is het antwoord nee want de organisatie stuurde al meteen een persbericht uit om op de mankementen van het huidige beleid te wijzen.

Start hier met de enquête die uit een 30-tal vragen bestaat.

Bron: Vilt, 2 februari 2017