Jonge landbouwers en jonge ondernemers op het platteland

Tijdens deze programmaperiode wil het Vlaams Ruraal Netwerk regelmatig starters in de landbouw aan het woord laten om hun kennis en ervaringen te delen. Zo kunnen ze anderen inspireren, knelpunten voor starters blootleggen en het begrip voor de landbouwsector vergroten.

Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft ook vier strategische thema’s afgeleid van de strategie van PDPO III:

  • Inzetten op jonge landbouwers en jonge ondernemers op het platteland

  • Inzetten op kennis, opleiding en innovatie

  • Inzetten op economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector

  • Inzetten op de kwaliteit en vitaliteit van het platteland

 

In deze rubriek zullen dus alle artikelen en andere interessante informatie terug te vinden zijn rond het thema jonge landbouwers en jonge ondernemers op het platteland