Boer Olivier haalt eerst Newbie award binnen

De KU Leuven reikte voor het eerst de Newbie award uit. Die award gaat naar een succesvolle starter in de landbouw. Acht laureaten dongen mee naar de hoofdprijs, maar het was 'Boer Olivier' die hem in de wacht wist te slepen. Naast de klassieke activiteiten op het bedrijf – akkerbouw en vleesvee – investeerde Olivier Mehuys in twee innovatieve producten: natuurvlees van Salers-runderen en eieren uit een mobiele kippenstal. “Terwijl de runderen grazen op natuurweides, scharrelen de kippen in de buitenlucht, elke week op een ander stukje van de weide”, legt Olivier trots uit. Newbie zal zich ook de komende jaren verder inzetten op het in beeld brengen van verhalen van nieuwkomers, Europese uitwisseling en kennisdeling en het vertalen van inzichten naar coherente beleidsaanbevelingen.

Nieuwkomers zijn cruciaal voor zowel het behoud van de Europese landbouw als de ontwikkeling van het Europese platteland. Europa erkent het belang van deze nieuwkomers en bevordert initiatieven om hen te ondersteunen. In dat kader werkt de Sustainable Food Economies Research Group (SFERE) van de KU Leuven mee aan het Europees project Newbie. “In het Newbie project gaan de onderzoekers op zoek naar nieuwkomers en gaan ze hun businessmodellen bestuderen”, legt Tessa Avermaete, coördinator van het project, uit.

Newbie zet ook succesvolle starters in de kijker. Dat laatste gebeurt onder meer via een jaarlijkse Newbie award. “Het consortium van onderzoeksinstellingen uit Europa zoekt daarbij naar nieuwkomers in de sector die inspireren en die inzetten op de diverse hindernissen waarmee landbouwbedrijven vandaag worden geconfronteerd waaronder toegang tot land, toegang tot de markt, toegang tot kennis en toegang tot netwerken”, aldus Tessa Avermaete.

Uiteindelijk dongen in eigen regio acht laureaten naar de eerste Newbie award. “Ze illustreren de diversiteit aan nieuwkomers in de Vlaamse landbouw”, laat Tessa Avermaete weten. “Eén zaak hebben ze echter gemeen, ze getuigen van bijzonder veel ambitie, goesting en ondernemerschap.”

Eddy Leclere, producent van de mousserende wijn Seprosa (80% appel en 20% druif), toont dat er geen leeftijd staat op starten met een landbouwbedrijf. Hij zet met het beschermde merk Seprosa niet alleen een lokaal alternatief voor Cava en andere bubbels in de markt, zijn innovatie biedt eveneens een oplossing voor fruitoverschotten  De tweede laureate An Adriansen neemt binnenkort definitief afscheid van haar job in de zorgsector, en wordt fulltime boerin op een gemengd veebedrijf met 980 witvleeskalveren en 159 vleesgeiten. Haar droom is om de Vlaming te laten kennismaken met geitenvlees en in de toekomst de boerderij open te stellen als groen zorginitiatief.

Bert De Coninck stapte mee in het bedrijf van zijn schoonvader dat al meer dan 30 jaar kwaliteitsvol varkenssperma produceert. Met de overname door Bert komt er ook een innovatieve stap. Dankzij de ontwikkeling van de applicatie ‘Bereslim’ zullen alle actoren in de keten beter met elkaar kunnen communiceren en technische resultaten uitwisselen. Vierde in de rij, Wim Fobelets, is naast hoofdredacteur van VILT.be zelf ook landbouwer in bijberoep. Op zijn akkerbouwbedrijf in de korte keten teelt hij voornamelijk ‘vergeten’ gewassen: voederbieten, spelt en zwarte haver. Hij zette vooral de uitdagingen van de boer in bijberoep in de kijker.

Een heel ander verhaal is dat van Siska Vanpeteghem. Na het overlijden van haar echtgenoot stond Siska helemaal alleen in een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvarkens en verbreding. D’ Yzerpasserelle omvat een waaier van verbreding met onder andere een B&B en een zorgboerderij. “Wij, nieuwkomers, delen onze schroom om als boer het woord te nemen maar ook de trots voor ons landbouwbedrijf”, verwoorde ze treffend.

Stéphanie De Caluwé richtte met hulp van twee investeerders 'CSA Den Halsberg' op, een vernieuwende zelfplukboerderij. De focus ligt momenteel op groenten, kruiden en bloemen, maar in de toekomst wordt het aanbod uitgebreid met meerjarige gewassen, fruit en kleinvee. Evi Van Camp baat – naast haar halftijdse job als landbouwconsulente – samen met haar man en schoonbroer een landbouwbedrijf uit dat zich focust op kwaliteitsvolle vollegrondsgroenten. Evi is hierbij de drijvende kracht achter verschillende vormen van verbreding van het landbouwbedrijf, onder andere via een hoevewinkel en een zorgboerderij.

De winnaar van de award werd Olivier Mehuys, beter bekend als 'Boer Olivier'. Hij besliste vijf jaar geleden om mee in het landbouwbedrijf van zijn vader te stappen. “We verliezen steeds meer contact met de natuur en ik wil er net terug naar toe”, zegt hij. “Ik wil dat de band tussen de consument en boer weer nauwer wordt.” Maar Boer Olivier heeft niet alleen zijn idealen, hij toont dat landbouwers vandaag ook nuchtere managers moeten zijn. Naast de klassieke activiteiten (akkerbouw en vleesvee) investeerde de econoom van opleiding in twee innovatieve producten: Salers natuurrundsvlees en eieren uit een mobiele kippenstal.

Ook volgend jaar zal er een Newbie award worden uitgereikt. “De komende jaren willen we heel wat nieuwkomers letterlijk in beeld brengen”, zegt Tessa Avermaete. “Op onze website staan nu al een aantal inspirerende verhalen van nieuwkomers in de Europese landbouw.”

Vlaamse nieuwkomers die graag hun bedrijf in de kijker zetten, kunnen contact opnemen met het Newbie-team van de KU Leuven via newbie@kuleuven.be.

Bron: Vilt, 15 maart 2019